Dotacje

Nazwa programu

Promocja czytelnictwa

Opis programu

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Termin składania wniosków

31.01.2018 r.

Aktualizacje

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Promocja czytelnictwa

Rozpatrzono także odwołania.

Wszystkie informacje dostępne są tutaj.

--

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Promocja czytelnictwa.
Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem programu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu:

  1. Proszę zapoznać się z załącznikiem nr 2 do regulaminie pn. Pomoc publiczna. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z regulaminem w osobnym komunikacie w zakładce programu.
  2. Z zakresu programu całkowicie wyłączone zostały (również w zakresie finansowania z wkładu własnego) działania dotyczące:
    •    publikacji książkowych;
    •    nagrań audio-video(nie dotyczy bezpłatnych rejestracji/transmisji realizacji scenicznych on-line);
    •    filmów dokumentalnych.
  3. O dofinansowanie na publikacje książkowych  należy  ubiegać się w programie Literatura, które zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. O dofinasowanie filmów należy ubiegać się w ramach programów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Wszystkie informacje dostępne na stronie tutaj.

Instytucja zarządzająca

Instytut Książki

Kontakt

Komplet danych dostępny na stronie tutaj.

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:
Anna Tusiewicz – tel. (12) 61-71-909, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl