Dotacje

Nazwa programu

Partnerstwo dla książki

Opis programu

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są tutaj.

Termin składania wniosków

30.11.2023 r.

Instytucja zarządzająca

Instytut Książki

Kontakt

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Anna Tusiewicz - tel. 12 61-71-909, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl