Czasopisma

Nowe Książki

„Nowe Książki” to pismo krytyki literackiej i naukowej ukazujące się do 1949 roku. Adresowane jest do środowisk akademickich, literackich, bibliotekarzy oraz czytelników, wydawców, księgarzy – mówiąc najogólniej: do wszystkich miłośników książek.

***

Kup w wersji elektronicznej!

„Nowe Książki” to pismo krytyki literackiej i naukowej ukazujące się do 1949 roku. Adresowane jest do środowisk akademickich, literackich, bibliotekarzy oraz czytelników, wydawców, księgarzy – mówiąc najogólniej: do wszystkich miłośników książek. W każdym numerze blisko 100 recenzji i not pisanych przez uznanych krytyków i naukowców. Fikcja, reportaż, książki popularno-naukowe. Literaturoznawstwo, sztuka, psychologia/psychoterapia, historia kultury, historia idei, historia, prawo, filozofia. Rozmowy z pisarzami, uczonymi, tłumaczami. Co jeszcze? Korespondencje zagraniczne, felietony oraz kronika wydarzeń literackich i księgarskich. Przez ponad sześć dziesięcioleci na łamach pisma publikowali i publikują autorzy wywodzący się ze środowisk akademickich, literackich, dziennikarskich. Spośród szerokiego grona obecnie współpracujących z „Nowymi Książkami” autorów można przywołać nazwiska Henryka Domańskiego, Jerzego Franczaka, Wacława Holewińskiego, Krzysztofa Lipki, Rafała Łatki, Anny Nasiłowskiej, Dariusza Nowackiego, Czesława S. Nosala, Marka Paryża, Adama Poprawy, Rafała Szczerbakiewicza, Adriany Szymańskiej, Danuty Ulickiej czy Macieja Urbanowskiego.