Aktualności

11.10.2019

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał doroczne nagrody

Nina Taylor-Terlecka, pisarka, oraz Eric Karpeles, pisarz, tłumacz, malarz, zostali laureatami tegorocznych nagród Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie - poinformowała PAP dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, reprezentująca jury.

Literacką Nagrodę ZPPnO za całokształt twórczości otrzymała Nina Taylor-Terlecka. Ma ona w swym dorobku kilkaset prac w języku angielskim, polskim i francuskim opublikowanych w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Jej prace są także tłumaczone na język hiszpański, rosyjski, litewski, białoruski i ukraiński. Jest również - co podkreślono w komunikacie jury - autorką wielu szkiców o pisarzach emigracyjnych i o dziedzictwie kresowym w literaturze polskiej.

Nina Taylor-Terlecka opracowała też spuściznę po mężu Tymonie Terleckim. Pisała posłowia, m.in. do: „Tymon Terlecki, Emigracja naszego czasu” - opublikowane w Lublinie w 2003 r.; „Zaproszenie do podróży. Szkice o miastach i kulturach” - Gdańsk 2006 r. Opracowała również korespondencje Tymona Terleckiego z Andrzejem Bobkowskim, Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, Józefem Wittlinem i Jerzym Stempowskim.

Jest także autorką wydanej w języku angielskim: „The Lithuanian Landscape Tradition in the Novels of Tadeusz Konwicki” - Białystok 2018. Ponadto opracowała antologię: „Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze” wydane w Londynie w 2001 r. oraz w Warszawie w 2011 r. Tłumaczyła prozę m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana.

Nina Taylor-Terlecka, urodzona w Londynie jest wychowanką Lycée Franais de Londres, absolwentką Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie studiowała rusycystykę i londyńskiego na którym ukończyła polonistykę. Doktoryzowała się w IBL PAN w Warszawie. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i w innych krajach, w latach 1993-2016 wykładała literaturę polską na Uniwersytecie Oksfordzkim i na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Zajmuje się literaturą porównawczą.

Nagrodę za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie jury przyznało Erikowi Karpelesowi - pisarzowi, tłumaczowi, malarzowi.

Eric Karpeles jest autorem książki „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza(Almost Nothing: The 20th Century Art and Life of Józef Czapski). Książkę w tłumaczeniu Marka Fedyszaka opublikowało Wydawnictwo Noir sur Blanc, Warszawa 2019.

Jest to biografia Józefa Czapskiego napisana przez zafascynowanego nim Amerykanina. Józef Czapski (1896-1993) był malarzem, pisarzem, publicystą i żołnierzem. Wydane tuż po wojnie wspomnienia Czapskiego z sowieckiego obozu „Na nieludzkiej ziemi” są książką wybitną. Ze wstępu Erika Karpelesa: „Mój pierwszy kontakt z życiem i twórczością Józefa Czapskiego nastąpił całkowicie niespodziewanie. Otrzymałem pocztą z Paryża niewielką francuską książkę na temat Marcela Prousta. Nazwisko autora, Józefa Czapskiego, nie było mi znane. Do pewnego czerwcowego dnia nigdy o nim nie słyszałem, a nazajutrz byłem nim zafascynowany”.

Książka „Almost Nothing” została dobrze przyjęta przez krytykę w Stanach Zjednoczonych, recenzje ukazały się między innymi w pismach: „The New Yorker”, „The Wall Street Journal”. Podkreślano oryginalność biografii i sam fakt przypomnienia tak wybitnego i oryginalnego pisarza jakim był Józef Czapski.

Urodzony w Nowym Jorku Eric Karpeles jest absolwentem nowojorskiego Art Students League, był też studentem Cité des Arts w Paryżu; jest też członkiem Czesław Miłosz Institute w kalifornijskim Claremont McKenna College.

O przyznaniu Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie zadecydowało jury w składzie: przewodnicząca Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz z  Houston, USA; amb. Andrzej Krzeczunowicz z Warszawy; dr Adam Wierciński z Opola; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm z Wilmington, USA.

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznaje Nagrody Literackie od 1951 r.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego Wieczoru Laureatów w lutym 2020 r. Londynie.

[źródło: PAP, Anna Bernat]