Aktualności

30.09.2020

Znamy laureatów konkursu „Dziennik pandemiczny” Instytutu Literatury

Po zapoznaniu się z 260 zgłoszonymi pracami jury organizowanego przez Instytut Literatury konkursu literackiego Dziennik pandemiczny w składzie: dr Małgorzata Peroń, dr hab. Roman Bobryk, prof. Michał Januszkiewicz, prof. Piotr Müldner-Nieckowski (przewodniczący) ogłosiło werdykt.

Jury postanowiło przyznać nagrodę główną (honorarium w wysokości 5000 PLN) zdecydowanie najlepszej pracy Walerego Butewicza pt. Dziennik pandemiczny oraz dwie drugie nagrody ex aequo (honoraria w wysokości 3000 PLN) pracom: Jacka Adamczyka pt. Dziennik wiosny 2020 oraz Miłosza Tomkowicza pt. Pandemiumium. Dziennik zarazy.

Jury podkreśla, że wszystkie nagrodzone utwory mają duże walory literackie i (albo) poznawcze, również językowe. Wszystkie nagrodzone prace zostaną wydane drukiem.

Ponadto jury postanowiło przyznać 34 równorzędne wyróżnienia (honoraria w wysokości 500 PLN) następującym Autorkom i Autorom, których teksty – w całości lub we fragmentach – zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii albo na portalu NowyNapis.eu:

 1. Paweł Bień
 2. Dominika Chmiel
 3. Iwona Czerwieńska
 4. Hanna Czogalik
 5. Aleksandra Dańczyszyn
 6. Dominika Filipowicz
 7. Klaudia Górska
 8. Maciej Grzenkowicz
 9. Elżbieta Isakiewicz
 10. Aleksandra Jarębska
 11. Sylwia Jaworska-Domagała
 12. Iwona Karczmarek
 13. Renata Kochan
 14. Lidia Kowalczyk
 15. Bartosz Kozdęba
 16. Maria Kuszyńska
 17. Alicja Lampa
 18. Mirosław Laszczak
 19. Izabela Łapińska
 20. Dorota Malina
 21. Alina Markulak
 22. Małgorzata Mazana
 23. Lesław Obłój
 24. Marta Pietraszek
 25. Agnieszka Rykowska-Kowalik
 26. Mariusz Sambor
 27. Katarzyna Sikora-Borowiecka
 28. Tomasz Stokowski
 29. Lidia Struzik
 30. Marek Strzała
 31. Marek Szewczyk
 32. Izabela Szolc
 33. Sebastian Wojdyło
 34. Katarzyna Zielińska