Aktualności

23.06.2021

Znamy finalistów Nagrody im. Janusza Kurtyki

W finale V edycji konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki znalazło się pięć publikacji. Tematyka tegorocznej edycji to „Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego”.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody poznamy w sierpniu podczas Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” organizowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy finalistów:

  • Sławomir Dębski, „Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941”, wyd. 2 popr., PISM, Warszawa 2007, ss. 800.
  • Filip Gańczak, „Jan Sehn. Tropiciel nazistów”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 264.
  • Marek Kornat, „Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej”, PISM, Warszawa 2002, ss. 808.
  • Wojciech Marciniak, „Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947”, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 378.
  • Grzegorz Motyka, „Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]