Aktualności

20.06.2023

Znaczący wzrost liczby czytelników, wypożyczeń i odwiedzin w bibliotekach

Główny Urząd Statystyczny, jak informowaliśmy wczoraj, podał dane dotyczące funkcjonowania bibliotek publicznych w Polsce w 2022 roku. Odnotowano wzrost czytelników, wypożyczeń i odwiedzin w bibliotekach, a także udostępnień zbiorów na miejscu.

Przybyło zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 94,5 mln woluminów księgozbioru – wzrost odpowiednio o 5,9% i 6% w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei na miejscu udostępniono 4,5 mln księgozbioru – to o 51,1% więcej niż w roku 2021.

Największą grupę czytelników bibliotek publicznych stanowiły osoby w wieku 25-44 lata (1,3 mln). Wśród czytelników odsetek osób pracujących wyniósł 38,8%, a osób uczących się 34,3%. W ciągu roku 54,4 mln osób odwiedziło bibliotekę, aby skorzystać z jej zasobów (wzrost o 17,9% w porównaniu z 2021 rokiem), na co wpływ niewątpliwie miało otwarcie czytelni po odwołaniu restrykcji związanych z COVID-19 oraz otwarcie wielu bibliotek w soboty.

W 2022 roku zorganizowano 202,5 tys. imprez stacjonarnych, w których wzięło udział 5,5 mln osób (odpowiednio 51,2% i 56,7% więcej w porównaniu z 2021 rokiem).

Na koniec 2022 roku działało 7638 bibliotek publicznych. Dysponowały one księgozbiorem liczącym 124,4 mln woluminów, który wypożyczyło 5,1 mln czytelników.