Aktualności

23.12.2019

Zmarł prof. Andrzej Cieński

Jedenastego grudnia w wieku 88 lat zmarł prof. dr hab. Andrzej Cieński, historyk literatury polskiego oświecenia, badacz pamiętnikarstwa i problematyki kultury książki, autor studiów o polskiej literaturze współczesnej.

Jak podano w nekrologu opublikowanym na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego, Andrzej Cieński od 1965 roku pracował w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym kierował Zakładem Edytorstwa i Kultury Piśmienniczej. W latach 1982-1987 był dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1989 roku nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych. Wykładał również na University of Illinois w Chicago, na Uniwersytecie Opolskim i w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Do najważniejszych prac zmarłego należą kluczowe dla tematyki tekstów osobistych prace: „Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku”, „Pamiętniki i autobiografie światowe” oraz „Z dziejów pamiętników w Polsce”.

Był przewodniczącym jury Nagrody Pióra Fredy przyznawanej podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek, a także członkiem jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

– Zapamiętamy Go jako uczonego rozumiejącego i szanującego tradycje akademickie, życzliwego dla studentów, znakomitego kolegę i przyjaciela – czytamy w nekrologu podpisanym przez rektora i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekanów i Radę Wydziału Filologicznego, dyrekcję i pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 21 grudnia w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]