Aktualności

fot. Andrzej Piskulak
23.11.2021

Zmarł poeta i prozaik Edward Zyman

W Kanadzie zmarł w wieku 78 lat polski poeta i prozaik Edward Zyman, wieloletni prezes Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.

Urodzony 20 maja 1943 r w Dobromierzu, Zyman debiutował w latach 60., pisał wiersze, opowiadania, reportaże, był krytykiem literackim – jak podaje internetowy słownik bibliograficzny, opracowany w Instytucie Badań Literackich PAN przez zespół Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej.

Po ukończeniu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował w latach 1967-1978 w hutnictwie jako m.in. socjolog i kierownik sekcji humanizacji pracy i jednocześnie uczestniczył aktywnie w ruchu młodoliterackim. Publikował wiersze, opowiadania i teksty krytycznoliterackie na łamach wielu pism, był laureatem konkursów literackich.

Pod koniec lat 70. pracował w Redakcji Widowisk Teatralnych i Publicystyki Kulturalnej w katowickim ośrodku Telewizji Polskiej, następnie do 1981 roku był zastępcą kierownika redakcji literackiej w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, publicystą radiowym, autorem słuchowisk i reportaży literackich.

Współpracował także z filmem i prasa niezależną. Był w latach 1980-1981 jednym z dwóch (obok Michała Komara) kierowników literackich Zespołu Filmowego „Silesia”. Również w 1981 redagował ukazujący się poza cenzurą „Tygodnik Katowicki”, pismo Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach oraz uczestniczył w pracach Komisji Krajowej Pracowników Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. na łamach „Tygodnika Katowickiego” publikował reportaże o pacyfikacji radomskich protestów społecznych w czerwcu 1976 roku. Podczas wprowadzania stanu wojennego, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981, został internowany i do grudnia 1982 r. przetrzymywano go w różnych więzieniach.

W marcu 1983 r. wyemigrował z rodziną do Kanady. Mieszkał najpierw w Calgary w Albercie, a we wrześniu 1984 r. przeprowadził się do Toronto. Przez kolejne cztery lata był m.in. redaktorem naczelnym tygodnika Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie „Głos Polski- Gazeta Polska”. Od 1988 był współautorem i współproducentem polskiego programu telewizyjnego pod nazwą „Polish Studio”. Publikował w czasopismach emigracyjnych w Kanadzie i USA.

Był wiceprzewodniczącym i członkiem założycielem działającej od 1988 r. w Toronto Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich. Od 1995 r. był prezesem Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. W 2010 r. został wyróżniony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2011 r. otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Wiadomość o śmierci Zymana, który zmarł 18 listopada w jednym ze szpitali w Mississauga, podał zarząd Polskiego Funduszu Wydawniczego – potwierdziła w rozmowie z PAP Agata Kusznirewicz z polonijnego Radia 7.

źródło: PAP, Anna Lach

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna