Aktualności

fot. Wrzosow/Wikimedia Commons
04.05.2022

Zmarł Aleksander Nawrocki

Pisarz, poeta, wydawca i tłumacz był właścicielem Wydawnictwa Książkowego IBiS i redaktorem naczelnym pisma „Poezja dzisiaj”, a także organizatorem Światowych Dni Poezji UNESCO i współorganizatorem Warszawskiej Jesieni Poezji. Odszedł 1 maja 2022 r. w wieku 82 lat.

Debiutował jako poeta w 1965 r. na łamach miesięcznika „Kultura”. Rok później wydał debiutancki, dobrze przyjęty przez krytykę zbiór wierszy „Rdzawe owoce”. Jest autorem 26 książek, w tym 18 tomów poezji, dwóch tomów opowiadań, powieści „Cień jego anioła”, książki popularnonaukowej, poświęconej szamanizmowi syberyjskiemu, zbioru reportaży o Syberii „Jakucja i ja” (napisanego razem z żoną Barbarą Jurkowską-Nawrocką), a także książki reportażowej „Jak zamordowano Imre Nagya”. Wydał także 20 tomów wyborów wierszy i prozy wydanych za granicą.

Był tłumaczem z literatur: rosyjskiej, bułgarskiej, rumuńskiej, ukraińskiej, serbskiej, węgierskiej, fińskiej, angielskiej, francuskiej.

Od 1992 r. Aleksander Nawrocki jest właścicielem Wydawnictwa Książkowego IBiS, które wydaje głównie literaturę współczesną: polską i zagraniczną. Jest autorem i wydawcą dzieła „Poezja Polska – Antologia Tysiąclecia” (3 tomy, 275 poetów, od „Bogurodzicy” do dzisiaj, str. 1800), a także współredaktorem dwujęzycznej antologii poezji polskiej, wydanej w Rosji w serii „Iz wieka w wiek”, prezentującej antologie poetyckie 14 krajów słowiańskich.

Był członkiem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, ZAiKSu i Słowiańskiej Akademii Literatury z siedzibą w Warnie. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Uhonorowany wysokimi odznaczeniami przez czterech prezydentów: R.P., Republiki Czeskiej, Węgierskiej i Republiki Jakuckiej.

Msza święta za śp. Aleksandra Nawrockiego odprawiona zostanie 9 maja o godz. 12.30 w kościele św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach do grobu rodzinnego.