Aktualności

fot. Krzysztof Dubiel
30.08.2018

Złoty Wieniec dla Zagajewskiego

Adam Zagajewski odebrał prestiżową nagrodę Złoty Wieniec podczas Wieczorów Poezji w Strudze, jednej z największych imprez poetyckich na świecie, która w tym roku odbywały się w dniach 22-27 sierpnia. Z tej okazji utwory poety ukazały się w liczącym ponad 800 stron tomie zawierającym jego wiersze po polsku wraz z ich przekładem na język angielski i macedoński.

W trakcie uroczystości wręczania nagrody profesor Lidija Tanuševska z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje nakreśliła literacki portret laureata. Stwierdziła m.in., że lirykę Adama Zagajewskiego można opisać w kategoriach współczesnego klasycyzmu, posługując się pojęciami semantyki przejrzystości. Wyraziła też zadowolenie, że laureat 57. edycji Wieczorów Poezji w Strudze stał się ambasadorem polskiej poezji podejmującej różnorodne aspekty ludzkiego bytu.

Sam laureat, odnosząc się do charakteru swojej twórczości, wskazał na jej poetyckie dziedzictwo związane m.in. z Czesławem Miłoszem, Wisławą Szymborską, Zbigniewem Herbertem, Mironem Białoszewskim czy Tadeuszem Różewiczem, który ponad 30 lat temu również odbierał tę prestiżową nagrodę.

28 sierpnia Adam Zagajewski, jako laureat tego festiwalu poezji, został członkiem honorowym Stowarzyszenia Pisarzy Macedońskich.