Aktualności

09.12.2021

Zgłoszenia do VI edycji Nagrody Żółtej Ciżemki

Do 31 stycznia 2022 można przesyłać zgłoszenia do VI edycji Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży. Nagroda przyznawana zostanie autorom i ilustratorom książki wydanej w 2021 roku.

Książki mogą być zgłaszane przez czytelników, związki twórcze, instytucje kultury, wydawców, księgarzy, bibliotekarzy. Każdy może zgłosić jedną książkę, wydawca – pięć.

Zgłoszeń można też dokonywać bez korzystania z karty zgłoszeń, przesyłając maila na adres: anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl. Wystarczy podać: tytuł, autorkę/autora tekstu, autorkę/autora ilustracji wydawnictwo i rok pierwszego wydania (2021).

Na postawie zgłoszenia organizator zwraca się do wydawców z prośbą o przesłanie dwóch egzemplarzy danej książki dla Kapituły, które należy dostarczyć do 15 lutego.

W Kapitule Nagrody zasiadają: dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP – przewodnicząca; prof. dr hab. Alicja Baluch; Marcin Bruchnalski; Iwona Haberny; dr Anna Machwic; dr Agnieszka Staniszewska-Mól i Izabela Ronkiewicz-Brągiel.

Aktualne informacje na Facebooku nagrody.