Aktualności

18.05.2023

Zgłoszenia do nagrody Złota Róża 2023 dla książki popularyzującej naukę

Miesięcznik „Nowe Książki” zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do nagrody „Złota Róża” dla najlepszej napisanej po polsku książki popularyzującej naukę. Laureata poznamy podczas 27. Festiwalu Nauki w Warszawie, który odbędzie się od 15 do 29 września.

Aby zgłosić książki do konkursu należy przesłać na adres poczty elektronicznej marcingolab@uw.edu.pl dane książki lub książek (autor, tytuł, miejsce i rok wydania) i dołączyć do maila skan lub obraz okładki lub okładek. Najpóźniej do 10 lipca należy także przesłać dwa egzemplarze każdej zgłoszonej książki na adres: Festiwal Nauki Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa (z dopiskiem na paczce: Złota Róża 2023). W konkursie mogą wziąć udział książki opublikowane między 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2023 roku.

Nominowane tytuły i jedną zwycięską książkę wybierze jury nagrody „Złota Róża” w składzie: dr Stanisław Bajtlik (przewodniczący jury, Festiwal Nauki), red. Małgorzata Borczak („Nowe Książki”), red. Grzegorz Filip („Nowe Książki”), prof. Magdalena Fikus (Festiwal Nauki). 

Laureat nagrody otrzyma nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu w ramach kolejnej edycji Festiwalu Nauki w Warszawie. 

W ubiegłym roku laureatką nagrody „Złota Róża” została Agnieszka Krzemińska, autorka książki „Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich”.

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.