Aktualności

fot. Instytut Książki

Zakończyły się 25. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Jubileuszowa edycja imprezy trwała od 27 do 30 października i zgromadziła w EXPO Kraków ponad 47 tys. odwiedzających. Wśród gości znalazła się duża rzesza młodzieży, która zadawała kłam obiegowemu twierdzeniu, że młodych ludzi nie interesuje literatura.

W jednym z najważniejszych wydarzeń literackich w kraju wzięło udział aż 470 wystawców. Tegoroczne Targi w Krakowie odwiedziło również ponad 1000 autorów, wśród których znaleźli się m.in. Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Jacek Dehnel, Anna Gacek, Marek Krajewski, Roma Ligocka czy Marcin Meller. Dziesiątki spotkań, debat i prelekcji złożyły się w sumie na bardzo udaną imprezę.

Instytut Książki zorganizował w ramach Targów w Krakowie cztery spotkania – po jednym każdego dnia targów.

27.10 przedstawiliśmy osiągnięcia programu „Certyfikat dla małych księgarni” podczas spotkania zatytułowanego „Wsparcie i rola niezależnych księgarni, czyli czym jest »Certyfikat dla małych księgarni«”. Podczas spotkania omówiliśmy założenia programu, jego najważniejsze cele, przedstawiliśmy oczekiwane rezultaty, ale także zaprosiliśmy wszystkich obecnych do nico bardziej ogólnej dyskusji o kondycji, roli i znaczeniu małych, niezależnych księgarni. W paneli wzięli udział prof. Grzegorz Nieć – jeden z ekspertów programie, bibliolog, historyk, polonista, naukowiec; Ewa Gąsior – specjalistka w Dziale Analiz i Projektów Specjalnych w Instytucie Książki oraz Paweł Danel – księgarz i beneficjent programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Spotkanie poprowadzi red. Jakub Kukla.

28.10 zaprosiliśmy uczestników targów do zapoznania się z sięgającą 1993 roku tradycją  dwumiesięcznika literackiego „Topos”, którego wydawanie od kwietnia tego roku przejął Instytut Książki. W spotkaniu udział wzięli poeta i redaktor pisma Tadeusz Dąbrowski, założyciel i redaktor naczelny „Toposu” Krzysztof Kuczkowski, a także dwoje poetów, których tomiki zostały dołączone do tegorocznych numerów pisma w ramach Biblioteki „Toposu” – Paulina Subocz-Białek oraz Robert Gawłowski.

29.10 zorganizowaliśmy skierowane do najmłodszych spotkanie pt. „Jesteś jedyny, jesteś jedyna! – warsztaty dla dzieci z Wojciechem Widłakiem, Aleksandrą Krzanowską oraz Krasnalem w Krzywej Czapce”. Warsztaty były związane z naszym programem „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach którego przekazaliśmy dzieciom przedszkolnym, szkolnym, a także noworodkom już ponad 4 miliony wyprawek czytelniczych. „Krasnal w krzywej czapce” to nowa książka, którą specjalnie na potrzeby naszego programu stworzyli pisarz Wojciech Widłak i ilustratorka Aleksandra Krzanowska – trafi ona do dzieci w wieku przedszkolnym.

30.10 przedstawiciel Instytutu Książki Krzysztof Cieślik porozmawiał z redaktorem naczelnym „Literatury na Świecie” Marcinem Szustrem oraz sekretarzem redakcji tego pisma Maciejem Libichem. Tematem dyskusji były nowe przekłady dobrze znanych arcydzieł literatury, których w ostatnich latach pojawia się coraz więcej. Po co są nam potrzebne nowe tłumaczenia dzieł Marcela Prousta, Josepha Conrada czy Hermana Melville’a? Czy najlepsze przekłady też się starzeją? Czy również przekłady klasyki mogą okazać się klasyką? Właśnie tych spraw dotyczyła krakowska rozmowa.

Ponadto pierwszego dnia targów dyrektor Instytutu Książki ds. organizacyjnych i finansowych Robert Kaźmierczak wziął udział w spotkaniu pt. „Walka o słowo”, które dotyczyło literatury ukraińskiej, działania rynku wydawniczego w warunkach wojennych, a także dostępności literatury ukraińskiej oraz książek w języku ukraińskim w Polsce. W jego ramach opowiedział on o wszystkich działaniach IK, które mają na celu pomoc ukraińskim wydawcom, a przede wszystkim – ukraińskim dzieciom, które uciekły przed wojną do naszego kraju. Dzięki naszemu wsparciu zorganizowane zostało także stoisko Komitywy Niszowych Wydawców, mające na celu umożliwienie udziału w targach małym wydawcom, którzy ze względów finansowych sami nie mogliby sobie na to pozwolić. W inicjatywie wzięło udział aż 16 wydawnictw.