Aktualności

fot. Vangelis Patsialos
05.06.2024

Zakończyło się doroczne spotkanie sieci EURead z udziałem Instytutu Książki

Wczoraj w Atenach zakończyło się 24. doroczne spotkanie sieci EURead – stowarzyszenia mającego na celu promowanie czytelnictwa na terenie Europy. Instytut Książki podczas dwudniowego wydarzenia reprezentowały Gabriela Dul i Katarzyna Humeniuk. Hasło przewodnie zjazdu brzmiało: „Promowanie umiejętności czytania i pisania w zmieniającym się świecie”.

Gospodarzami wydarzenia byly Goethe-Institut Athen i Diavazontas Megalono. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz zaprezentowali projekty i inicjatywy promujące czytelnictwo zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Ważnym tematem był wpływ jaki na czytelnictwo i alfabetyzację mają nowe media, a także dezinformacja, która niestety staje się nieodłącznym elementem rzeczywistości medialnej. Uczestnicy wspólnie szukali nowych strategii, które sprawią, że temat czytelnictwa stanie się sprawą polityczną na szczeblu europejskim i krajowym, a także zastanawiali się, jak wykorzystywać nowe technologie do nauki czytania i pisania oraz rozwoju czytelniczych społeczności.

Podczas spotkania instytucje członkowskie intensywnie pracowały nad treścią „Oświadczenia EURead w sprawie czytania i umiejętności czytania i pisania”, które będzie stanowiło oficjalny dokument, mówiący o misji całej sieci i jej członków. Pełną treść oświadczenia w języku angielskim można znaleźć TUTAJ

Ważnym wydarzeniem zjazdu, oprócz obrad członków EURead, było Open Forum, czyli wydarzenie otwarte dla szerszej publiczności. Odbyło się ono podo tytułem „Czytanie i demokracja w dobie technologii i informacji: fakty, wyzwania, strategie” (ang. Open Forum “Literacy and Democracy in the Era of Technology and Information: facts, challenges, strategies”). Spotkaniu przyświecała myśl, że w czasach dezinformacji i rosnącego wpływu sztucznej inteligencji na nasze życie umiejętność krytycznego czytania i pisania stanowi kwestię kluczową. Wspólnie zastanawiano się jakich strategicznych inwestycji musi dokonać społeczeństwo, aby wspierać wzrost gospodarczy, osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i chronić światowe dziedzictwo kulturowe. W dyskusji wraz z publicznością udział wzięli: prof. Venetia Apostolidou (profesorka greckiej literatury nowoczesnej i edukacji literackiej na Uniwersytecie w Salonikach), prof. Adriaan van der Weel (emerytowany profesor nadzwyczajny na kierunku „Book Studies” na Uniwersytecie w Lejdzie) i Marc Lambert (dyrektor generalny szkockiego Book Trust). Spotkanie poprowadziła prof. Maria Stratigaki (emerytowana profesorka na wydziale polityki socjalnej Panteion University of Social and Political Sciences i zastępczyni burmistrza Aten ds. solidarności społecznej i równości).

Część tegorocznego zjazdu sieci EURead była także poświęcona sieci Global Network for Early Years Bookgifting i problematyce rozwoju programów bookstartowych na świecie. Rozmawiano o powstających w ramach EURead narzędziach, które mają pomóc nowym organizacjom z różnych krajów wdrażać programy bookstartowe na rodzimym gruncie. Podkreślano, że programy bookstartowe są kluczowe dla rozwoju demokratycznego i czytającego społeczeństwa. Warto podkreślić, że Instytut Książki od 2018 roku jest członkiem EURead właśnie jako instytucja prowadząca program „Mała książka – wielki człowiek”.

Podczas spotkania w Atenach powitano cztery nowe organizacje członkowskie sieci EURead. Wśród nich znalazła się także polska Fundacja Powszechnego Czytania.

Przyszłoroczne spotkanie EURead odbędzie się w Brukseli i będzie okazją do świętowania 25. rocznicy istnienia sieci.

RP/IK