Aktualności

źródło: express-miejski.pl
20.01.2020

Zakończył się pierwszy etap remontu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice

W czwartek (16 stycznia) w Ziębickim Centrum Kultury podsumowano pierwszy etap remontu, który realizowany jest w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ziębickiej instytucji przyznano dofinansowanie na kwotę  949 209 złotych. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Spotkanie rozpoczął Mirosław Masłowski, dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury, który opowiedział o realizowanym projekcie, na tym etapie obejmującym modernizację podjazdu oraz instalację windy, aby zapewnić dostęp do biblioteki osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Uroczystego przecięcia wstęgi, a tym samym symbolicznego zniesienia bariery dla osób z niepełnosprawnością, dokonali burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz oraz pan Antoni Chołodniak.

Podczas spotkania zaprezentowano nowy logotyp Biblioteki Publicznej.

[źródło: doba.pl]