Aktualności

03.02.2021

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń do XIV Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Przez dwa miesiące wydawcy, księgarze, bibliotekarze i czytelnicy zgłaszali swoje ulubione tytuły z 2020 roku. Internetowy formularz został wypełniony ponad 1200 razy. Teraz jurorzy wybiorą 12 książek, które otrzymają nominacje do nagrody – po trzy w każdej z kategorii: proza, poezja, literatura dziecięca (tekst i ilustracje) oraz książki o tematyce warszawskiej (do tej pory “edycja warszawska”), a następnie wyłonią laureatów. Jury wybierze też, jak co roku, warszawskiego twórcę lub twórczynię.

W związku z upływem kadencji, od tego roku jury Nagrody będzie pracować w nowym składzie. Na jego czele staje Justyna Sobolewska, krytyczka literacka i dziennikarka „Polityki”. Razem z nią na 3-letnią kadencję Prezydent powołał również: redaktora „Dwutygodnika” Macieja Jakubowiaka (sekretarz jury), Elizę Kącką – znawczynię poezji, adiunktkę na Wydziale Polonistyki UW, Jarosława Klejnockiego, poetę, pisarza i dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, praktykującą polonistkę Annę Kramek-Klicką, tłumaczkę z języka rosyjskiego Agnieszkę Sowińską oraz literaturoznawczynię Karolinę Szymaniak.

Zgodnie z regulaminem Nagrody czterech członków z własnej inicjatywy powołuje Prezydent, trzy osoby wskazuje w uchwale Rada m.st. Warszawy. Skład jury dobrano tak, aby znaleźli się w nim specjaliści/specjalistki od każdej kategorii, w której przyznawana jest Nagroda.

Nagroda Literacka m. st. Warszawy w obecnej formie przyznawana jest od 2008 roku.

[źródło: wirtualnywydawca.pl]