Aktualności

19.09.2022

Z ziemi polskiej do włoskiej. Literatura polska we Włoszech 1991-2021. Konferencja w Bertinoro pod patronatem Instytutu Książki

Dziś w Bertinoro odbywa się konferencja włoskich polonistów pt. „Z ziemi polskiej do włoskiej. Literatura polska we Włoszech (1991-2021)”, którą zorganizował Instytut Polski w Rzymie oraz Wydział Języków, Literatur i Kultur Współczesnych Uniwersytetu Bolońskiego w dwusetną rocznicę śmierci Józefa Wybickiego. W konferencji biorą udział przedstawiciele Instytutu Książki, dyrektor Dariusz Jaworski i zastępca dyrektora ds. programowych prof. Krzysztof Koehler.
 
Międzynarodowa konferencja naukowa „Z ziemi polskiej do włoskiej. La letteratura polacca in Italia (1991-2021). Nuovi itinerari di una presenza” poświęcona jest przekładom i obecności literatury polskiej we Włoszech w latach 1991-2021. Będzie to swoista aktualizacja kompendium przygotowanego przez polonistę prof. Pietro Marchesaniego w 1994 roku, które obejmowało sytuację do 1990 roku.

Do wygłoszenia referatu zaproszeni zostali badacze literatury polskiej z Polski i Włoch. W referatach i prezentacjach, opracowanych w oparciu o wyczerpujące studia bibliograficzne, przedstawione zostaną najciekawsze aspekty włoskiej recepcji poszczególnych zjawisk i gatunków literatury polskiej (poezja, twórczość Wisławy Szymborskiej, proza, fikcja literacka, reportaż, dramaturgia, literatura dla dzieci, itd.) w perspektywie translatorskiej, socjologicznej i komparatystycznej. W konferencji uczestniczą dyrektor IK Dariusz Jaworski i zastępca dyrektora prof. Krzysztof Koehler, którzy przedstawią programy promocji polskiej literatury za granicą.

Impreza jest organizowana w roku Józefa Wybickiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia, humanisty, prawnika, pedagoga, geografa, posła, senatora, pisarza dramatycznego, który dziś znany jest przede wszystkim autor słów „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, późniejszego polskiego hymnu narodowego. Józef Wybicki został wybrany przez Sejm RP na jednego z patronów 2022 roku. W tym roku przypada dwusetna rocznica jego śmierci i 225 rocznica powstania tekstu „Mazurka Dąbrowskiego”.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Leonardo Masi, dr Francesco Cabras, prof. Andrea De Carlo, prof. Alessandro Amenta, dr hab. Dario Prola, dr Nadzieja Bąkowska i dr Lorenzo Costantino.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Instytutu Książki oraz Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów (Associazione Italiana Polonisti).