Aktualności

23.09.2021

XXVI Targi Wydawców Katolickich rozpoczęte - znamy Laureatów Nagrody FENIKS 2021

W ramach tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS wydawcy z całego kraju zgłosili ponad 300 tytułów książkowych, publikacji multimedialnych i albumów muzycznych. Łącznie w ramach 19 konkursowych kategorii Kapituła pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Nareckiego, nagrodziła oraz wyróżniła blisko 100 najciekawszych pozycji wydawniczych opublikowanych w 2020 roku. Poniżej prezentujemy wyniki wraz z uzasadnieniami.

Nagroda Główna FENIKS 2021 Złoty

Ks. prof. Jerzy Szymik, teolog i poeta, profesor nauk teologicznych

Nagroda przyznana została za naukową i pisarską działalność Laureata, który m.in. zgłębia chrystologię, metodologię teologii i teologię kultury, diagnozując z tej perspektywy współczesną cywilizację. Badając teologię i nauczanie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI przyczynia się do recepcji jego myśli w Polsce. W opublikowanych tomikach poezji oraz na łamach prasy dzieli się swoimi przemyśleniami z pogranicza teologii i kultury, przyczyniając się do duchowego i kulturalnego ubogacenia czytelników.       

FENIKS Specjalny 2021

Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu

Nagroda jest dowodem uznania dla dorobku naukowego i popularyzatorskiego Laureata w obszarze muzyki organowej, którego działalność badawcza koncentruje się wokół zagadnień muzyki liturgicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, organoznawstwa i historii muzyki organowej Śląska. Swoją pasję do dźwięków i nut realizuje się także na polu promowania popularnej muzyki religijnej.

FENIKS Specjalny 2021

Paweł Woldan, reżyser i dokumentalista

Nagroda ta jest wyrazem uznania za zasługi na polu reżyserii i dokumentalistyki. Laureat zrealizował ponad 80 filmów poświęconych wybitnym postaciom polskiej kultury i literatury oraz duchowieństwa, którzy zapisali się w dziejach Ojczyzny, upowszechniając tym samym znajomość rodzimej historii oraz realiów życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

Feniks Specjalny

Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W stulecie powstania Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za jego znaczący wkład w rozwój kultury chrześcijańskiej. W uznaniu dokonań na rzecz ochrony i promocji polskiej twórczości religijnej i kultury muzycznej poprzez jej prezentację podczas koncertów w kraju i za granicą.

***

Nagrody FENIKS 2021

KATEGORIA: LITERACKA

Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Krzysztof Dybciak, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Niezwykła opowieść biograficzna osnuta wokół twórczości literackiej. Mistrzowskie połączenie znakomitego warsztatu naukowego i pisarskiego. Autor na kolejnych stronach coraz głębiej wnika w istotę myśli twórczej swojego bohatera, jednocześnie wcielając się
w swoistego kronikarza jego intelektualnego, filozoficznego, edytorskiego i artystycznego rozwoju.

KATEGORIA: EDYTORSTWO

Nagrody nie przyznano

KATEGORIA: EDYTORSTWO – ALBUM

Muzea Watykańskie. 100 arcydzieł, praca zbiorowa, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Niezwykła podróż do krainy arcydzieł światowej sztuki. Jednocześnie budząca nieskrywany zachwyt wizytówka Muzeów Watykańskich i zaledwie przedsmak wrażeń, jakie czekają każdego gościa tej instytucji. Twórcy publikacji dokonali rzeczy niemożliwej, wskazując na 100 niezwykłych wytworów ludzkiej wyobraźni, niekiedy powodowanej porywami umysłów i serc, innym razem stanowiących skutek głębokiej duchowej, a czasami mistycznej wręcz refleksji.

KATEGORIA: HISTORIA

Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, ks. prof. Stanisław Wilk SDB, Towarzystwo Naukowe KUL

Ważne źródło poznania do studiów nad historią polskiego Kościoła w okresie okupacji niemieckiej. W oparciu o szczegółową analizę oryginalnej dokumentacji watykańskiej publikacja ukazuje działalność prymasa Augusta Kardynała Hlonda w pełnym poszanowaniu dla faktów historycznych.

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 1, red. naukowa dr hab. Rafał Łatka oraz Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, Tom 1, red. dr Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego / Wydawnictwo Neriton

Publikacje o fundamentalnym znaczeniu dla poznania i rozpowszechniania wiedzy na temat dorobku dwóch środowisk społeczno-politycznych, które odegrały fundamentalną rolę w budowaniu niepodległości i formowaniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w XX wieku.

KATEGORIA: HISTORIA – „NIEPODLEGŁA”

Klęska imperium zła. Rok 1920, prof. Andrzej Nowak, Wydawnictwo Biały Kruk

Obraz niezwykłego momentu w dziejach, w  którym bohaterska postawa i poświecenie całego narodu polskiego powstrzymało pochód tytułowego imperium zła na drodze do opanowania, a potencjalnie także zniszczenia ówczesnego cywilizowanego świata. Naznaczona dbałością wytrwanego historyka o zachowanie naukowego obiektywizmu wnikliwa analiza sytuacji geopolitycznej roku 1920 w Europie. Wskazanie na źródła ideologii, która odpowiadała za rozwój Związku Sowieckiego przepełnionej nienawiścią i chęcią zniszczenia świata, który nie podzielał jego wątpliwych moralnie wartości.

KATEGORIA: NAUKI KOŚCIELNE

Tożsamość bioetyki katolickiej, bp Józef Wróbel SCJ, Towarzystwo Naukowe KUL

Pouczająca analiza źródeł współczesnej bioetyki katolickiej. Autor skutecznie przypomina, że za troską o ludzkie życie i zdrowie nieustannie kryją się trudne do rozstrzygnięcia dylematy moralne. Wskazuje na fundamentalną rolę, jaką  w tych procesach spełnia niezbywalna godność osobowa każdego człowieka, od momentu poczęcia do naturalnej. Otwarcie podkreśla stojący na jej straży obowiązek troski o ludzkie życie.

KATEGORIA: KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI

Chrześcijańska doktryna społeczna, Stefan Wyszyński, red. naukowa dr Marek Wódka, dr hab. Stanisław Fel, Wydawnictwo KUL

Niezwykła publikacja naukowa ukazująca sposób, w jaki Prymas Wyszyński, biorąc na co dzień odpowiedzialność za realny byt wspólnoty wierzących w okresie PRL, wyjaśnia fundamenty katolickiej nauki społecznej, której centralną postacią jest osoba ludzka. Praca w swoisty sposób odzwierciedla także credo dla realizacji duszpasterskiego posłannictwa Kościoła.

KATEGORIA: KSIĄŻKA AUTORA ZAGRANICZNEGO

Wizje polityki. Tom 2. Cnoty renesansowe, Quentin Skinner (przekład – Kinga Koehler), Wydawnictwo Naukowe UKSW

Znakomite studium myśli politycznej epoki renesansu. Bezcenne źródło informacji i wiedzy na temat epoki – rządzących nią uwarunkowań społecznych ekonomicznych i politycznych.   

Nagroda stanowi także formę uhonorowania trudu autorki przekładu w zakresie możliwie najwierniejszego odzwierciedlenia oryginalnego przekazu autora.

KATEGORIA: TŁUMACZ

Odyseja, Homer, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Robert Roman Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL

Wybitny przykład sztuki przekładu z języków antycznych, który zbliża arcydzieło Homera do charakterystyki percepcji tekstów klasycznych przez współczesnego czytelnika. Dzieło stanowiące dowód odwagi i tytanicznej pracy tłumacza, naznaczonej mistrzowską dbałością o czystość przekazu treści oryginalnego utworu, uwzgledniające potrzeby i wymagania współczesności. Hołd oddany arcydziełu światowej literatury, pozwalający zachować jego wielkość dla kolejnych pokoleń.

KATEGORIA: PUBLICYSTYKA RELIGIJNA

Wiara w Boga we współczesnym świecie, Gerhard Kardynał Müller, Wydawnictwo KUL (2 dyplomy)

Prawdziwy i praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy szukają Boga we współczesnym, coraz mocniej zsekularyzowanym, świecie. Wskazówki, które pozwalają czytelnikowi, w zależności od jego potrzeb, umocnić w sobie, lub na nowo odnaleźć fundament wiary. Nie koniecznie na przekór postępowi naukowemu, cywilizacyjnemu i technologicznemu, ale uwzględniając charakterystykę i skutki jakie niosą ze sobą te zjawiska. Dzieło, którego idea zawiera się w dwóch jednoczesnych stwierdzeniach, że ostateczne poznanie Boga jest możliwe tylko w miłości, a miłość jest spełnieniem człowieka w Bogu.

Kalendarz Rolników 2021 dla Miasta i Wsi, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników

Fenomen wydawniczy, który kształtuje świadomość kolejnych pokoleń polskich rolników. Dzieło stanowiące dowód blisko dwóch dekad wytrwałej służby na rzecz informowania i podnoszenia poziomu wiedzy i odpowiedzialności społecznej przedstawicieli jednej z czołowych gałęzi rodzimej gospodarki. Publikacja ta pełni rolę zawodowego doradcy, a jednocześnie, jak najbardziej wytrawna publicystyka społeczna, dotyka spraw najważniejszych dla codzienności Polaków.

KATEGORIA: ESEISTYKA

Idiotokracja, czyli zmowa głupców, Janusz Szewczak, Wydawnictwo Biały Kruk

Przenikliwe studium współczesnego wymiaru zjawiska głupoty. Autor stawia trudne pytania, które ilustrują uzasadnione obawy człowieka zatroskanego o losy świata, Polski
i społeczeństwa. Szuka przyczyn głupoty, analizuje niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą dla teraźniejszości i przyszłości. Analizuje realne zagrożenie, czy wpłynie ona na kształt naszej rzeczywistości w postaci prymatu tytułowej idiotokracji, jako fundamentu życia społecznego.

KATEGORIA: DUCHOWOŚĆ

Silentium – polisemiczna wartość i sprawność. Studium teologiczno-duchowe, Teresa Paszkowska, Towarzystwo Naukowe KUL

Stojąca na najwyższym intelektualnym poziomie refleksja, której bohaterami są dwa pojęcia „cisza” i „milczenie”. Autorka wytrwale analizuje wieloznaczność tych pojęć, wskazując na wagę kontekstów i konwencji, które im towarzyszą. W trafny sposób wskazuje ciszę
i milczenie jako trwały element rzeczywistości, towarzyszący współczesnemu człowiekowi na co dzień.

KATEGORIA: ŚWIADECTWO

Wielkie zatrzymanie, prof. Aleksander Nalaskowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Głośno i ostro brzmiący komunikat „Uwaga!” Odważna próba analizy możliwego wpływu gwałtownych wydarzeń społecznych i politycznych z ostatnich lat na przyszły kształt rzeczywistości naszej ojczyzny. Autor w otwarty sposób uświadamia czytelnikowi skalę wyzwania, jakie całemu światu rzuciło tytułowe Wielkie Zatrzymanie, będące skutkiem pandemii wirusa COVID-19. Próbując odpowiedzieć na fundamentalne pytanie „Co się stało z ludźmi?” pokazuje zagrożenia moralne, gospodarcze i kulturowe, jakie stały się udziałem nas wszystkich.

Niezłomny Błogosławiony. Stefan kard. Wyszyński. Album z płytą CD – The Indomitable Blessed. Il Beato Indomito. Głos bł. kard. Wyszyńskiego na archiwalnych nagraniach. Wspomnienia świadków. Fakty z życia. Album fotograficzny, oprac. Jan Kapitan, Wydawnictwo AA

Świadectwo wielkości, przepełnionego łaską Ducha Świętego, człowieka, które swoje życie poświecił służbie Bogu i ludziom. Niezłomnego obrońcy Kościoła, religii i człowieczeństwa stojącego u podstaw każdej społeczności, zwłaszcza Narodu. Znakomite  źródło do poznania osoby, nauczania i duchowego dzieła Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielojęzyczny wymiar publikacji czyni ją pozycją wyjątkową, skutecznym narzędziem do propagowania myśli Prymasa Tysiąclecia nie tylko wśród rodaków, ale także krzewienia jego posłannictwa w skali globalnej.

KATEGORIA: SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE)

Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, Peter Raina tom I: 1901-1963; tom II: 1964-1966; tom III: 1967-1972; tom IV: 1973-1977;  tom V: 1978-1981, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Opus magnum autora – wnikliwe kompendium wiedzy na temat życia
i działalności błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Opowieść
o kapłanie i człowieku silnej wiary i nieustępliwego charakteru, skupionym na realizacji posłannictwa, nierzadko za cenę trudnych i czasem niepopularnych decyzji i działań. Hołd złożony posłudze oraz dorobkowi intelektualnemu, duchowemu i pasterskiemu Prymasa Tysiąclecia.

Hetman Chrystusa, Jolanta Sosnowska (tomy 1-4), Wydawnictwo Biały Kruk

Osobisty hołd autorki złożony pontyfikatowi Papieża Polaka. Niespotykany wręcz przykład dzieła, które kreuje obraz swojego bohatera na wielu płaszczyznach, stanowiąc równocześnie wnikliwą analizę nauczania, kronikę dobrych uczynków, katalog inspiracji dla zmian społeczno-politycznych o wymiarze globalnym oraz dowód na siłę Miłości, która potrafi zmieniać świat na co dzień.

Obraz wielkości pontyfikatu, której źródeł należy doszukiwać się w istocie człowieczeństwa Jana Pawła II, jego charakterze, umiłowaniu Boga i ludzi, zdolności do poświęcenia
i cierpienia na rzecz globalnej wspólnoty wierzących.

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA DZIECI

Nagrody nie przyznano

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY

Bursztyny, Zofia Kossak, Instytut Wydawniczy PAX

Skierowana do nastoletnich czytelników niezwykła opowieść, która płynie przez tysiącletnią historię polskiej państwowości. Pozornie zwyczajny zbiór opowiadań, który jednak ociera się o status arcydzieła. Autorka w mistrzowski sposób pomaga budować czytelnikowi jego tożsamość, wzmacniając w nim poczucie polskości i płynącej z niego osobistej dumy. Odwołując się do przykładów zjawisk i zdarzeń z przeszłości, wskazuje na fundamentalne cechy, które charakteryzują współczesną Polskę i Polaków.

KATEGORIA: MULTIMEDIA

Wydawnictwa multimedialne: 1920. Bitwa, która ocaliła Europę; Prezydent RP Lech Kaczyński – Świadectwo; Smoleńsk – ostatnia misja. Pamięci Ofiar katastrofy smoleńskiej
w 2010 roku,
Archiwum Polskiego Radia oraz Agencji Muzycznej Polskiego Radia

Nagrodę przyznano za zachowanie pamięci o chwalebnych i bolesnych wydarzeniach
z historii naszej Ojczyzny. Stanowi ona potwierdzenie Polskiego Radia jako istotnego świadka narodowej historii na przestrzeni ostatniego stulecia.

Zieja, film biograficzny w reżyserii Roberta Glińskiego, na podstawie scenariusza Wojciecha Lepianki; Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska S.A.

Nagrodę przyznano za przybliżenie postaci charyzmatycznego kapłana i działacza społecznego, duszpasterza, który silny wiarą, niestrudzenie walczy o prawdę
i sprawiedliwość; bohatera niepokornego, który nie boi się zadawać pytań o zło wkraczające do otaczającego go świata i szukać winy nie tylko w innych, ale też w sobie.

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA KLASYCZNA

Benedictus XVI in honorem, Paweł Łukaszewski, chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, Requiem Records

Muzyczny hołd złożony nierozerwalnej więzi, jaka łączy liturgię i sztukę. Twórcy albumu podkreślają rolę, jaką zwłaszcza dla muzyki, stanowi właśnie liturgia, która staje się jednoczesnym źródłem artystycznej inspiracji, kreacji i spełnienia. Dzieło Benedictus XVI in honorem dowodzi niezbicie, że sztuka, która nie szuka odniesienia do Boga, pozbawiona jest nie tylko swojej niezwykłej mocy, ale wręcz podstawowego sensu.

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA – WSPÓŁCZESNA

Abba Ojcze. Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II, TVP S.A., Klasztor Jasnogórski

Przepełniona modlitwą i muzyką pamiątka finału pielgrzymowania na Jasną Górę w roku 2020. Album stanowi ukoronowanie misterium wielodniowego wysiłku pielgrzymów. Jest wyrazem ich religijnego uniesienia związanego z poczuciem przynależności do świętej wspólnoty.

***

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich: www.swk.pl