Aktualności

Rozpoczął się nabór do XV edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Do konkursu można zgłaszać książki wydane w 2022 r. Laureat lub laureatka otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę.

W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników.

Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.

Książki oceni jury w składzie: prof. Andrzej Friszke (przewodniczący), prof. Antoni Dudek, prof. Dobrochna Kałwa, prof. Barbara Klich-Kluczewska, prof. Jan Kofman, dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, prof. Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, dr Anna Machcewicz, dr Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Fundator i organizatorem nagrody jest m.st. Warszawa, jej współorganizatorzy to Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Szczegóły zgłoszeń znaleźć można pod tym adresem.