Aktualności

28.10.2021

Wystawa prac plastycznych Norwida z okazji dwusetnej rocznicy urodzin artysty

Wystawa prac plastycznych Cypriana Norwida otworzy w czwartek „Wieczór norwidowski” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Niektóre z dzieł będą prezentowane publicznie po raz pierwszy. Od 36 lat na tej uczelni działa Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida.

„Na wystawie znajdują się prace plastyczne pochodzące ze szkicowników Norwida z lat młodzieńczych aż po prace, które powstały krótko przed jego śmiercią. Na przykład akwarela »Chłopiec na kanapie« powstała właściwie rok albo dwa lata przed śmiercią Norwida. To są drobne prace pod względem rozmiarów, bo jego twórczość była również kameralna” – zaznaczyła w rozmowie z PAP kurator wystawy dr Edyta Chlebowska z KUL.

Dodała, że zgromadzone na wystawie prace odnoszą się do całego biegu życia człowieka, bo można znaleźć sceny przedstawiające małe dzieci, jak i portrety starców. „Warto zwrócić uwagę na ciekawy rysunek bez tytułu, my nazywany go »Wizją eschatologiczną«. To taka wizyjna, symboliczna scena z przedstawieniem Tanatosa i grupy postaci, które gdzieś biegną, i tak naprawdę nie wiemy gdzie. Ten rysunek jest jeszcze oprawiony przez samego Norwida, bowiem zachowała się oryginalna oprawa, która on zlecał w ramiarskim zakładzie w Paryżu” – powiedziała dr Chlebowska.

Na wystawie w Muzeum KUL będzie można zobaczyć też akwarelę „Pythia”, która powstała prawdopodobnie na zamówienie w celach zarobkowych, ponieważ Norwid przez długie lata próbował się utrzymywać ze sprzedaży swoich prac plastycznych. „Ta praca jest bardzo precyzyjnie wykonana, pięknie wykończona, a nawet delikatnie ozdobiona złotem płatkowym” – dodała ekspertka.

Oprócz tego w Lublinie zaprezentowane zostaną także słynne litografie „Solo” i „Echo ruin”, których tematem są - jak zaznaczyła kurator wystawy - egzystencjalne kwestie jak, życie człowieka i niedola artysty oraz przemijalność czasu.

Otwarcie wystawy prac Norwida „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem” odbędzie się w czwartek o godz. 16 w Muzeum KUL podczas „Wieczoru norwidowskiego” zorganizowanego w związku z przypadającą w tym roku dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Norwida. Na ekspozycji zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych Norwida: rysunków, akwarel i grafik oraz jeden rękopis. Towarzyszyć im będzie literacki komentarz w formie cytatów z dzieł Norwida.

„W tytule wystawy, zaczerpniętym z poematu Quidam, chcieliśmy z jednej strony odwołać się do poetyckiej metafory ludzkiego życia, z drugiej – wyeksponować oryginalność Norwidowskiego obrazowania, któremu towarzyszy przekonanie o kruchości egzystencjalnej człowieka, a zarazem o jego eschatologicznym przeznaczeniu” - wyjaśniła kurator wystawy dr Edyta Chlebowska.

Jak dodała, większość prac, które zostaną pokazane na wystawie pochodzi z różnych kolekcji prywatnych. Duża część dzieł nie była nigdy eksponowana i będzie można zobaczyć je po raz pierwszy. Dwie prace pochodzą ze zbiorów muzealnych: „Portret kobiety” z Muzeum Narodowego w Lublinie oraz „Więzień z klepsydrą” z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.

Wystawa potrwa do końca stycznia.

W czwartek zaplanowano na KUL też promocję albumu „Cyprian Norwid Wierny-portret”. Spotkanie z autorką albumu dr Edytą Chlebowską i wydawcą dr. Adamem Cedro poprowadzi prof. Lechosław Lameński. Następnie wystąpi TEATR NIE TERAZ ze spektaklem „Powrót Norwida”.

KUL jest ważnym ośrodkiem badań norwidologicznych w Polsce. Od 1983 r. na uniwersytecie wydawane jest czasopismo naukowe „Studia Norwidiana”, wokół którego powstało środowisko badawcze. Dwa lata później powołana została jednostka naukowo-badawcza - Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. Placówka zajmuje się zagadnieniami związanymi z życiem i twórczością Norwida, m.in. opracowuje wydania krytyczne dzieł pisarza i katalog jego prac plastycznych.

źródło: PAP, Gabriela Bogaczyk

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna