Aktualności

logotyp programu
27.07.2023

Wyniki odwołań do programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników tegorocznego naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”, edycja na lata 2023-2024.

Do Instytutu Książki wpłynęło łącznie 26 odwołań, wszystkie były poprawne formalnie. 15 spośród złożonych odwołań zostało rozpatrzonych pozytywnie. Pośród wspartych księgarni pojawiły się lokale zarówno z większych miast (Kraków czy Lublin), jak i z mniejszych ośrodków, np. z Mogilna, Wadowic czy Tomaszowa Lubelskiego.

Beneficjenci zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji o przyznaniu środków, a także o planowanych terminach bezpłatnych szkoleń, które przypomną zasady programu. Szkolenia odbywają się w formule wirtualnej i mają wesprzeć nowych beneficjentów w realizacji projektów.

Szczegóły na temat odwołań i szkoleń znaleźć można w zakładce poświęconej programowi.

***

Łącznie w tegorocznej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” dofinansowanie otrzymało 100 podmiotów prowadzących małe, niezależne księgarnie. Łączna kwota udzielonego wsparcia (na lata 2023-2024) to aż 4 mln zł. Każdy z beneficjentów wnioskował o maksymalną kwotę wsparcia i otrzymał decyzję o dofinansowaniu księgarni kwotą 40 tys. zł. Beneficjenci mogą przeznaczyć pozyskane środki na koszty promocji księgarni, koszty konsultingu i doradztwa, koszty stałe utrzymania lokalu księgarni, wydatki związane z realizacją planu proczytelniczego oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Wsparcie finansowe zadania udzielane jest w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2023 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności.

Cele strategiczne programu:

  1. zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni;
  2. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo;
  3. wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności;
  4. zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności;
  5. promocja twórczości polskich autorów;
  6. zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty małych księgarni;
  7. pomoc wydawcom i autorom specjalizującym się w tematyce regionalnej.

Program realizowany jest od 2021 r., w roku bieżącym rozpoczęła się jego III edycja, na lata 2023-2024 oraz realizowane są zadania, które dofinansowano w roku ubiegłym.

Zadanie „Certyfikat dla małych księgarni – edycja na lata 2023-2024” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadania: „Certyfikat dla małych księgarni – edycja na lata 2023-2024”, w kwocie 4 000 000 zł.