Aktualności

14.03.2023

Wyniki naboru do programu „Partnerstwo dla książki” 2023

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Wyniki naboru można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki5

W przypadku, jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. 

Odwołania należy składać w terminie do dnia 24 marca 2023 roku. 

Kontakt: Anna Tusiewicz – tel. 12 61-71-909, e-mail: a.tusiewicz@instytutksiazki.pl