Aktualności

16.01.2024

Wyniki naboru do programu dotacyjnego Dyskusyjne Kluby Książki 2024

Poznaliśmy rozstrzygnięcie naboru wniosków do programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki 2024”, w ramach którego 18 bibliotek wojewódzkich otrzyma dofinansowanie na wsparcie działania Dyskusyjnych Klubów Książki. Łączna kwota przyznanych w tym roku dotacji wynosi 2 000 000 zł.

W naborze złożono 19 wniosków, w tym 18 poprawnych formalnie na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 805 620,00 zł oraz 1 wniosek błędny formalnie. 

Wyniki naboru i informacje z nim związane:

  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wniosek błędny formalnie
  3. Skład zespołu sterującego

W ramach działającego od 2007 roku programu Dyskusyjne Kluby Książki co miesiąc w kilkuset polskich miejscowościach we wszystkich województwach czytelnicy spotykają się, aby rozmawiać o książkach i literaturze. Program adresowany jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Przyświeca mu założenie, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, a także że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny. Kluby działają przy bibliotekach publicznych wszystkich stopni (od wojewódzkiego do gminnego), mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, domach kultury, bibliotekach parafialnych itp.) we współpracy z biblioteką publiczną. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Na koniec roku 2023 liczba klubów wyniosła 1902, tj. o 61 więcej niż w roku 2022. Obecnie działają 642 kluby dla dzieci i młodzieży oraz 1260 klubów dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 621 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 514, a w miastach 767.

W ubiegłym roku odbyło się 619 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Wśród nich było 618 spotkań tradycyjnych i 1 spotkanie wirtualne.

Na potrzeby klubów zakupiono w ubiegłym roku 19 949 woluminów.