Aktualności

22.11.2019

Wyniki naboru do programu CELA

Ogłoszone zostały wyniki naboru do programu CELA! Spośród złożonych zgłoszeń, wyłonionych zostało dziewięć tłumaczek i tłumaczy na język polski oraz trzy pisarki.

CELA (Connecting Emerging Literary Artists) to międzynarodowy, czteroletni program (2019–2023), który oferuje trzem początkującym autorom oraz dziewięciu tłumaczom z Polski możliwość spotkania twórców z innych krajów europejskich, wzięcia udziału w kursach edukacyjnych, skonsultowania swojej pracy z mentorami i zaprezentowania jej wydawcom i agentom literackim na festiwalach w Polsce i za granicą. Krakowskie Biuro Festiwalowe przeprowadziło nabór, w którym wyłoniono twórców tworzących polską reprezentację w tej edycji programu.

Tłumacze wybranych języków na język polski:

 • Ola Wojtaszek (język serbski)
 • Agata Wróbel (język czeski)
 • Gabriel Borowski (język portugalski)
 • Mateusz Kłodecki (język włoski)
 • Olga Bartosiewicz-Nikolaev (język rumuński)
 • Olga Niziołek (język niderlandzki)
 • Ewa Dynarowicz (język niderlandzki)
 • Katarzyna Górska (język hiszpański)
 • Joanna Borowy (język słoweński)

Wybrani tłumacze i tłumaczki przełożą teksty z ojczystych języków organizacji zaangażowanych w projekt. Będą mogli również brać udział w szkoleniach za granicą i konsultować swoje przekłady z mentorami zagranicznymi i doświadczonymi polskimi tłumaczami.

Pisarki:

 • Joanna Gierak-Onoszko
 • Aleksandra Lipczak
 • Urszula Jabłońska

Próbka tekstu zgłoszona przez autora w ramach naboru, a także wszystkie kolejne przygotowywane podczas kursów i rezydencji zostaną w trakcie projektu przetłumaczone na osiem języków europejskich przez rekrutowanych w trakcie naboru tłumaczy. Teksty będą dostępne na platformie internetowej projektu.

W kontynuację projektu CELA zaangażowanych jest jedenaście organizacji z dziesięciu krajów (Belgia, Czechy, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Serbia i Hiszpania). Przegląd wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt można znaleźć tutaj.

[źródło: wirtualnywydawca.pl]