Aktualności

logotyp WBP w Opolu
11.09.2018

Wykład dla moderatorów opolskich DKK

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zaprasza moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki na wykład poświęcony współczesnej literaturze krajów bałkańskich:

"Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej i łotewskiej w przekładach na język polski"

Wykład odbędzie się 20.09.2018 r. o godz. 9.30 w WBP w Opolu (sala narad, ul. Piastowska 20).

Wykład poprowadzi dr Joanna Tabor, kierownik Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w literaturze współczesnej. Zajmuje się również tłumaczeniami z języka litewskiego. Na bałtystyce prowadzi zajęcia z historii literatury litewskiej, konwersatoria literaturoznawcze, seminaria licencjackie i magisterskie, a także warsztaty translatorskie.

Wykład realizowany jest w ramach planowanych inicjatyw dla moderatorów DKK. Wykład wpisuje się w cykl literacki „Małe literatury – wielkie odkrycia”.