Aktualności

07.01.2022

Wybór wierszy Jacka Gutorowa po angielsku ze wsparciem Instytutu Książki

We wrześniu ubiegłego roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Arc Publications ukazał się tom przekładów wierszy Jacka Gutorowa Invisible. To drugi wybór wierszy poety w języku angielskim i przekładzie Piotra Florczyka. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©Poland.

W 2012 roku zbiór wierszy Gutorowa The Folding Star and Other Poems opublikowano w Stanach Zjednoczonych. Tom Invisible, który poprzedzi wstęp Marka Forda, został wybrany jako rekomendacja na jesień 2021 przez szacowne Poetry Book Society. Znalazły się w nim utwory ze zbiorów Nad brzegiem rzeki, Kartki i Rok bez chmur.

Piotr Florczyk, autor przekładu, jest poetą i tłumaczem polskiej poezji współczesnej na język angielski. W dorobku translatorskim, prócz wierszy Gutorowa, ma także wybory poezji Wojciecha Bonowicza, Juliana Kornhausera, Jacka Gutorowa, Jarosława Mikołajewskiego, Pawła Marcinkiewicza, Dariusza Sośnickiego i Anny Świrszczyńskiej.

W 2016 roku Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytut Polski w Nowym Delhi przyznały Florczykowi nagrodę Found in Translation Award za rok 2016 za przekład tomu wierszy Anny Świrszczyńskiej Budowałam barykadę (Building the Baricade), który ukazał się nakładem wydawnictwa Tavern Books.