Aktualności

17.11.2023

Wybór wierszy Adama Zagajewskiego po szwedzku ze wsparciem Instytutu Książki

W Szwecji ukazał się wybór wierszy z dwóch ostatnich tomików Adama Zagajewskiego, „Asymetrii” i „Prawdziwego życia”. Wydanie tłumaczenia autorstwa Irena Grönbery wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Wybór wierszy Zagajewskiego w przekładzie na język szwedzki opublikowała oficyna Norstedts.

Adam Zagajewski był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Nowej Fali (wraz ze Stanisławem Barańczakiem, Ryszardem Krynickim czy Julianem Kornhauserem) i laureatem wielu prestiżowych, międzynarodowych nagród, w tym także Międzynarodowej Nagrody Literackiej Neustadt zwanej „Małym Noblem” oraz chińskiej nagrody Zhongkun, która bywa nazywana „Chińskim Noblem poetyckim”.

Jego poezja zyskała ogromną popularność na świecie i do dziś pozostaje jednym z najczęściej przekładanych polskich twórców ostatniego ćwierćwiecza.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.