Aktualności

21.12.2020

Wsparcie dla księgarń w Poznaniu

W ramach przyjętego w ubiegłym tygodniu budżetu Miasta Poznania na rok 2021 podjęto decyzję o kontynuacji pakietu działań na rzecz dla środowiska kultury „Poznań Wspiera 2021”. Nowością w pakiecie jest wsparcie finansowe księgarń.

– Wyasygnowaliśmy dodatkowo 90 tys. zł na konkurs dla poznańskich księgarni. Nie są one objęte obostrzeniami sanitarnymi, ale uznajemy, że wsparcie ich przetrwania w krajobrazie miasta jest w najlepszym interesie poznaniaków, którzy przez długi czas w 2020 roku nie mogli korzystać nawet z bibliotek – tłumaczy Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.

Pakiet działań “Poznań Wspiera 2021” planowanych w drugim roku pandemii dla indywidualnych beneficjentów obejmuje między innymi:

  • 500 tys. zł  na specjalny program stypendialny dla twórców i pracowników kultury, bez ograniczeń wiekowych (w 2020 przeznaczono na ten cel 200 000 zł)
  • 150 tys. zł  na zakup prac poznańskich artystów do kolekcji Galerii Miejskiej Arsenał  (2020: 80 tys. zł)

Władze Poznania postanowiły, że utrzymają – w porównaniu z budżetem uchwalonym przed rokiem – inne wydatki na kulturę na niezmienionym poziomie.

W ramach pakietu “Poznań Wspiera” w roku 2020 interwencyjnym wsparciem Miasta objęto 158 osób (objętych stypendiami i innym wsparciem). Oprócz tego przeprowadzono 277 działań i projektów. Łącznie wydatki związane z interwencyjnym wsparciem dla środowiska poznańskiej kultury wyniosły 1.240.000 zł.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]