Aktualności

24.04.2020

Wrocławski program finansowego wsparcia dla pisarzy i tłumaczy

W obchodzony w czwartek Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich UNESCO dwie instytucje kultury – Strefa Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury – ogłosiły program finansowego wsparcia dla wrocławskich pisarzy i tłumaczy. Łączna pula środków w tym programie to ponad 132 tys. zł.

Dominika Kawalerowicz, dyrektor programowa Strefy Kultury Wrocław, poinformowała w czwartek, że część środków z Wrocławskiego Programu Wydawniczego zostanie przeznaczona na specjalną ścieżkę pomocy dla wrocławskich autorów. „Cieszę się, że w tym działaniu łączymy potencjał dwóch wrocławskich instytucji kultury. Naszym celem jest pilne wsparcie twórczość pisarzy i tłumaczy związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem” – powiedziała.

Program polega na realizacji nowej ścieżki naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Ma ona – w zamyśle organizatorów – zapewnić autorom i tłumaczom wsparcie finansowe. Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 tys. zł - jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2,2 tys. zł.

Programem wsparcia mają zostać objęci pisarze i tłumacze, którzy w ciągu ostatnich 5 lat napisali lub przetłumaczyli i wydali książkę prozatorską lub tom poetycki, albo opublikowali co najmniej pięć tekstów w czasopismach bądź antologiach. Z tych wymogów zwolnieni będą członkowie organizacji zrzeszających autorów: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich i Stowarzyszenie Unia Literacka – podano.

Autorzy objęci programem będą musieli powierzyć organizatorom fragmenty swojej niepublikowanej dotąd twórczości, które posłużą do stworzenia „banku wrocławskiej literatury”. Warunkiem uczestnictwa w programie jest też rozliczanie podatku dochodowego we Wrocławiu. W pierwszej kolejności wsparcie finansowe otrzymają literaci, którzy nie są zatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze czasu, nie pobierają rent lub emerytur wyższych niż średnia krajowa lub od początku roku z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich nie uzyskały dochodów w kwocie wyższej niż czterokrotność miesięcznej płacy minimalnej.

„Dzięki temu działaniu inwestujemy w literacką przyszłość miasta, licząc na jak najszybszy powrót do aktywnych działań literackich i promocji czytelnictwa zaraz po zakończeniu pandemii” – powiedział Ireneusz Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.

Szczegółowy regulamin programu wsparcia dla wrocławskich pisarzy ma zostać opublikowany 1 maja. Wówczas też wystartuje pierwszy nabór, który potrwa dwa tygodnie.

[źródło: PAP, Piotr Doczekalski]