Aktualności

26.03.2018

Wręczenie Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

10 marca w Londynie odbyło się wręczenie Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za rok 2017.

Przypominamy, że jury (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ‒ prezes ZPPnO, Oxford; prof. Beata Dorosz – Warszawa, IBL PAN; ks. prof. Janusz Ihnatowicz – Houston, USA; ks. prof. Bonifacy Miązek – Wiedeń;  dr Nina Taylor-Terlecka ‒ Oxford; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Wilmington, USA) przyznało jesienią następujące wyróżnienia:

Nagroda im. Włady Majewskiej w kategorii za najlepszą książkę roku dla pisarza polskiego mieszkającego poza krajem:  Mieszkam na Wyspie Katarzyny Bzowskiej-Budd (Toruń-Londyn: Oficyna Wydawnicza M.J. Kucharski, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie 2016, 311 s.). Na książkę składają się felietony (z lat 1997-2016) publikowane w prasie polonijnej. Różnorodne tematycznie teksty, w których wiedza historyczna i socjologiczna miesza się ze współczesnymi obserwacjami politycznymi i obyczajowymi oraz refleksjami o charakterze autobiograficznym tworzą barwny fresk, który można nazwać „emigracją (nie tylko polską) w pigułce”. Felietonowa forma i znakomite pióro autorki, posługujące się na przemian raportem naukowym i anegdotą, reportażem lub literacką opowieścią, danymi statystycznymi i emocjonalnymi rozmowami z ludźmi – czyni z tego tomu interesującą lekturę dla wszystkich nieobojętnych na zjawiska i problemy współczesnej cywilizacji i kultury, niezależnie od tego, gdzie się ona rozwija.

Nagroda za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie: otrzymuje ją Elżbieta Bortkiewicz za niepospolite zasługi w upowszechnianiu literatury polskiej na terenie Hiszpanii, gdzie mieszka od 1983 r. "Debiutowała" przekładem Soli ziemi Józefa Wittlina (La sal de la tierra, 1990), w ślad za tym St. I. Witkiewicza Pożegnania jesieni (El adiós al otoño, 1993). Od  kilkunastu lat wydaje niemal co roku nową pozycję. Wśrόd poetόw i prozaikόw, ktόrych dorobek udostępniła czytelnikom hiszpańskim, znajdują się: Ida Fink (Podróż – El viaje 1996,  Ślady – Huellas 2013, Skrawek czasu i inne opowiadania – Un pedacito de tiempo y otros relatos 2015), Wisława Szymborska  (Wielka liczba – El gran número oraz Koniec i początek – Fin y principio 1998; J. Szczęsna i J. Bikont Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej –  Trastos, recuerdos: una biografia de Wisława Szymborska, 2015 oraz Antología poética, 2016), Andrzej Szczypiorski (Msza za miasto Arras – Misa  por la ciudad de Arras, 1991 i 2002), Andrzej Stasiuk (Dukla – El mundo detrás de Dukla 2003, Dziewięć – Nueve 2004), Gustaw Herling-Grudziński (opowiadania Variaciones sobre las tinieblas 2003), Adam Zagajewski (Wybrane wiersze – Poemas escogidos, 2005), jeszcze raz Wittlin (Mój Lwów – Mi Lvov 2006), Bruno Schulz  (Dzieła zebrane – Madurar hacia la infancia: relatos, inéditos i dibujos,  2008; Sklepy cynamonowe – Las tiendas de color canela, 2012), S. J. Lec (Myśli nieuczesane – Pensamientos despeinados, 2014), Bogdan Wojdowski  (Chleb rzucony umarłym – Pan  para los muertos, 2017). Tłumaczka współpracuje z wieloma hiszpańskimi pismami, od wielu lat jest czynna w Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym FORUM w Madrycie, m.in. przygotowując programy dwujęzyczne (Schulz, Tuwim, Wittlin, Ginczanka, Bronisław Przyłuski) – a niemniej imponująco przedstawia się rejestr jej przekładόw teatralnych.

---

Jednocześnie informujemy, że powieść Chleb rzucony umarłym B. Wojdowskiego w przekładzie E. Bortkiewicz, która ukazała się niedawno w wydawnictwie Confluencias przy wsparciu finansowym Instytutu Książki, będzie prezentowana 11 kwietnia w Centro Sefarad Israel przy udziale Instytutu Polskiego, a 21 kwietnia w Miraflores de la Sierra.