Aktualności

fot. materiały Instytutu Filologii Polskiej UAM
02.07.2018

Wielkie odkrycie profesora Wydry

W jednej z europejskich bibliotek uniwersyteckich odnaleziono nieznane drukowane wydanie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią z 1542 roku (Kraków, Maciej Szarfenberg). Odkrycia dokonał profesor Wiesław Wydra z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W odróżnieniu od znanej dotąd wersji dialogu z rękopisu płockiego przekaz ten zachował się w całości. To najważniejsze wydarzenie w polskiej filologii w ostatnich latach. Edycja krytyczna Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią z 1542 roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne jesienią.
To już niedługo, alew dłużyć i tak się będzie...

Przedmiotem zainteresowań profesora Wiesława Wydry są historia literatury i książki w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, badania nad pieśniami w późnym średniowieczu, a także edycja nieznanych lub niewydanych utworów polskich z tego okresu. Profesor jest również znawcą inkunabułów i starych druków. Ponadto ma na swoim koncie ponad sto artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych oraz kilka książek, w tym monografię poświęconą twórczości bł. Władysława z Gielniowa. Przez wiele lat współpracował ściśle z Wojciechem Ryszardem Rzepką, historykiem języka polskiego. Wynikiem ich współpracy, obok kilkunastu wspólnie napisanych artykułów, były książki Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543 oraz Cały świat nie pomieściłby ksiąg: staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne (wspólnie z Marią Adamczyk). Jest również redaktorem serii Libri Librorum. Eximiorum Poloniae Librorum Bibliotheca oraz Libri Librorum. Bibliotheca Paleotyporum in Lingua Polonica Impressorum.

(źródło: Instytut Filologii Polskiej UAM)