Aktualności

18.03.2019

Weronika Gogola i Daniel Warmuz z Nagrodą im. Adama Włodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyznała Nagrodę im. Adama Włodka za rok 2018 Weronice Gogoli oraz Danielowi Warmuzowi. 

Weronika Gogola urodziła się w 1988 w Nowym Sączu. Wyrastała w Olszynach, którym to postanowiła poświęcić swój debiut prozatorski Po trochu. Książka była nominowana do Nagrody Literackiej Nike, była laureatką  Nagrody Literackiej Gryfia i finalistką Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus, zyskała nagrodę czytelników ArtRage oraz Nagrodę Conrada. Autorka skończyła ukrainoznawstwo na UJ w Krakowie. Tłumaczy ze słowackiego i ukraińskiego. Prowadzi na Facebooku fanpage Wersety Ortopedyczne.  Mieszka w Bratysławie. Przygotowuje dwie książki o Słowacji. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymała na napisanie zbioru opowiadań Alles gute.

Zbiór opowiadań Alles gute ma być, jak twierdzi autorka, wielogłosem różnych bohaterów i próbą zderzenia ze sobą różnych języków.  Tematem opowiadań ma być pogranicze, doświadczenie emigracji, sytuacje graniczne, śmierć. Klamrą łączącą wszystkie opowieści jest Słowacja.

Daniel Warmuz – urodzony w 1987 roku w Krakowie, kilka lat mieszkał w Budapeszcie. Tłumacz i badacz literatury węgierskiej, autor esejów i opowiadań, członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Publikował m.in. na łamach „Dialogu”, „eleWatora”, „Ha!artu”, „Herito”, „Zeszytów Literackich”. Jego książkowym debiutem tłumaczeniowym była wydana w 2017 roku powieść Incognito Tibor Noé Kiss (Wydawnictwo Książkowe Klimaty). Interesuje się też współczesnym dramatem, jego przekłady sztuk Borisza Kucsova, Csaby Mikó, Andrei Pass i Csaby Székelya ukazały się drukiem w prasie literackiej i antologiach oraz były czytane w teatrach. Nagrodę im. Adama Włodka otrzymał na przygotowanie przekładu cyklu wierszy „Skok wzwyż” Zoltána Lesiego z języka węgierskiego.

Warmuz zmierza przełożyć  na język polski wiersze z tomu poetyckiego Lesiego Skok wzwyż. Zoltán Lesi to współczesny poeta węgierski, tłumacz, redaktor i performer. Wiersze Lesiego z przekładanego tomu łączą w sobie fakty biograficzne z fikcją literacką. Wyrastają z tradycji epistolarnej. To ważny głos o antysemityzmie i tolerancji. Utwory z tego tomu ze względu na zróżnicowany język poetycki, a także konglomerat gatunków i stylów stanowią interesujące wyzwanie translatorskie.

Nagroda im. Adama Włodka została ustanowiona na mocy testamentu pozostawionego przez Wisławę Szymborską. Nagrodę tę, w formie stypendium, Fundacja przyznaje za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu.  
Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Laureatami pierwszej edycji Nagrody im. Adama Włodka zostali Mikołaj Łoziński (na napisanie powieści o roboczym tytule Rodzina Stramerów) oraz Miłosz Waligórski (na przygotowanie przekładu antologii poezji serbskiej na język polski Serce i krew, która ukazała się w 2015 roku). Laureatem drugiej edycji został Marcin Orliński, którego tom poetycki Środki doraźne ukazał się w 2017 roku nakładem wydawnictwa WBPiCAK w Poznaniu. Laureatami za rok 2016 zostali Andrzej Muszyński oraz Patrycja Pustkowiak (jej książka Maszkaron ukazała się w 2018). W IV edycji Nagrodę otrzymały Natalia Malek (za projekt na tom poetycki) oraz Aleksandra Zielińska (na powieść Sorge, która ukaże się w tym roku).