Aktualności

fot. Daniel Bednarz / Instytut Książki
20.09.2023

Wernisaż wystawy „Rymkiewicz. Encyklopedia”

„Misją MKiDN jest budowanie potrzebnych Polsce instytucji, dlatego pomysł, aby zinstytucjonalizować pamięć o Jarosławie Marku Rymkiewiczu poprzez upowszechnienie i umiędzynarodowienie jego dorobku oraz twórczości w postaci Festiwalu Rymkiewiczowskiego, zyskał wsparcie państwa polskiego. Wystawa »Rymkiewicz. Encyklopedia« jest pierwszym krokiem w stronę tego wydarzenia” – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas otwarcia wystawy „Rymkiewicz. Encyklopedia” w Muzeum Literatury w Warszawie. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 12 listopada br. Festiwal Rymkiewiczowski organizowany jest przez Fundacja Evviva L'arte we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Książki.

„Jarosław Marek Rymkiewicz zawsze był dla mnie mistrzem. Szczególnie ważnym, kiedy odeszli dawni mistrzowie – Zbigniew Herbert i Czesław Miłosz. Wówczas został tylko On. Dzisiaj, choć nie ma go z nami fizycznie, pozostaje obecny w tym, co nam pozostawił. Wystawa w Muzeum Literatury jest preludium do pierwszej edycji Festiwalu Rymkiewiczowskiego »Dziady, upiory, przodkowie«, która rozpocznie się 2 listopada” – powiedział podczas wernisażu dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

Minister kultury wskazał, że Jarosław Marek Rymkiewicz był wybitnym twórcą.

„Był nie tylko pisarzem i poetą, ale przede wszystkim autorytetem oraz fascynującym filozofem codzienności i autorytetem życia publicznego. Każde jego dzieło wywoływało w Polsce dyskusję” – zauważył prof. Piotr Gliński. 

Szef resortu kultury zwrócił również uwagę na rolę Rymkiewicza jako wielkiego patrioty, który często pisał o swojej ojczyźnie. Dodał, że był niesamowitym przewodnikiem po współczesności, który stawiał sprawy niebywale trudne naprzeciw mainstreamowemu myśleniu.

„Jarosław Marek Rymkiewicz to nasz wielki skarb narodowy. Był fascynującą postacią, dlatego taki człowiek i takie dziedzictwo musi być zinstytucjonalizowane” – podkreślił minister kultury. 

Prof. Piotr Gliński przekazał, że wystawa „Rymkiewicz. Encyklopedia” związana jest z Festiwalem Rymkiewiczowskim, który odbędzie się w dniach od 2 do 10 listopada.

„Jest to obszerna ekspozycja, w której sama selekcja materiału nie była łatwym zadaniem. Prezentuje ona m.in. rękopisy i przedmioty osobiste poety. Trudno jednak jest przedstawić tak wielkiego człowieka oraz jego dokonania. Bardzo dziękuję pomysłodawcom wystawy i wszystkim, którzy brali udział w jej realizacji. Dziękuję także wszystkim instytucjom, które pracowały przy wystawie i przy przygotowaniu Festiwalu Rymkiewiczowskiego. Cieszę się, że takie wydarzenie jest w Polsce organizowane i mam nadzieję, że będzie trwało przez wiele lat” – zakończył szef resortu kultury. 

O wystawie

Wystawa „Rymkiewicz. Encyklopedia” zapowiada Festiwal Rymkiewiczowski, który rozpocznie się 2 listopada 2023 r. Ekspozycja stanowi pierwszą tak obszerną prezentację twórczości zmarłego przed rokiem poety - Jarosława Marka Rymkiewicza.  

Jarosław Marek Rymkiewicz był poetą, pisarzem, eseistą, historykiem literatury, dramaturgiem i tłumaczem. Był także badaczem szczegółów, które były inspiracją do opowieści o Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim, Bolesławie Leśmianie czy Aleksandrze Fredrze. Charakteryzował się  oryginalnym stylem pisania, którym opisywał najważniejsze momenty historii Polski, co zawsze wywoływało gorące dyskusje.

Jarosław Marek Rymkiewicz zdobył wiele prestiżowych nagród takich jak Nagroda fundacji im. Kościelskich, Nagroda im. Stanisława Vincenza, Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza, Nagroda Literacka Nike, Nagroda Poetycka Orfeusz oraz Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Całokształt Twórczości. Został również uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

Na wystawie „Rymkiewicz. Encyklopedia” Rymkiewicz staje się obiektem badań. Realizatorzy ekspozycji wykorzystali jego metodę, aby opowiedzieć o życiu i twórczości poety.

„Rymkiewicz. Encyklopedia” prezentuje 40 haseł, które prowadzą odwiedzających przez najważniejsze dla Rymkiewicza tematy, miejsca i przedstawia najważniejsze dla niego osoby. Wśród nich znaleźli się Mickiewicz i Iwaszkiewicz, Ewa i matka, masakra i sny, a także Milanówek i Wigry.

Twórcy ekspozycji oddają głos samemu bohaterowi – prezentuje ona wiele cytatów, wierszy oraz nagrań Rymkiewicza. Zwiedzający mogą również zobaczyć rękopisy poety, jego osobiste przedmioty oraz eksponaty ze zbiorów Muzeum Literatury.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Evviva L'arte we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Książki.

Ekspozycję będzie można zwiedzać do 12 listopada br.

Festiwal Rymkiewiczowski

Festiwal Rymkiewiczowski to interdyscyplinarne wydarzenie inspirowane twórczością Jarosława Marka Rymkiewicza, które rozpocznie się 2 listopada i potrwa do 10 listopada 2023 r. Będzie to czas pełen różnorodnych wydarzeń, w tym debat, koncertów, przedstawień, spotkań z pisarzami, warsztatów i przedstawień teatralnych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są „Dziady, upiory, przodkowie”. W organizację Festiwalu zaangażowane są liczne instytucje i placówki kulturalne, takie jak Muzeum Literatury, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa, Instytut Literatury, Teatr Klasyki Polskiej, Centrum Sztuki Współczesnej, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego oraz kwartalnik „Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Przygotowanie i realizacja I edycji Festiwalu Rymkiewiczowskiego”.