Aktualności

28.11.2019

We wtorek poznamy laureata Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku jest to jej dziewiętnasta, międzynarodowa edycja. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lista zagranicznych autorów nominowanych do Nagrody w 2019 roku:

  1. Leoncini Francesco, Alternativa Mazziniana, Roma 2018
  2. Lukan Walter, Die Habsburgermonarchie und die Slowenen im Ersten Weltkrieg. Aus dem “schwarzgelben Völkerkäfig” in die “goldene Freiheit”?, Wien 2017
  3. Marjanović-Dušanić Smilja, Sacred and Corruptible. The Body in Serbian Hagiography, Belgrade 2017
  4. Nocq Gaétan, Le rapport W – Infiltré à Auschwitz, Paris 2019
  5. Pavlović Vojislav G., De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie: 1878-1918, Belgrade 2015
  6. Žitko Salvator, Avstrijsko Primorje. V vrtincu nacionalnih, političnih in ideoloških nasprotij v času ustavne dobe (1861-1914), Koper 2016
  7. Лехнюк Роман, На порозі модерного світу. Українські консервативні середовища в Галичині в першій чверті ХХ століття [Lechniuk Roman, Na progu nowoczesności. Ukraińskie środowiska konserwatywne w Galicji w pierwszym kwartale XX wieku], Львів 2019

Uroczyste wręczenie Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego odbędzie się 3 grudnia o godz. 12 w sali Mehofferowskiej w siedzibie Wydawnictwa Literackiego przy ul. Długiej 1.