Aktualności

06.02.2019

Warsztaty literackie z polskimi baśniami na Węgrzech

W dniach 24.01-02.02.2019 odbył się cykl trzech zajęć poświęconych polskim baśniom. Pomysł lekcji zrodził się z rozmów ze szkołami, które przyłączyły do szkolnych klubów polsko-węgierskich. Patronem Wonderland Festival, w ramach którego zorganizowano cykl, był Instytut Książki

Pedagodzy zgłosili potrzebę niestandardowych metod zachęcania dzieci do czytania literatury, poznawania historii czy pokazywania kultury w ciekawy sposób. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom stworzyliśmy model zajęć opartych o przygotowany wcześniej scenariusz i połączony z tematyczną pracą plastyczną. Prace zostały przesłane na ogłoszony wcześniej konkurs dotyczący popularyzacji baśni polskich wśród węgierskiej młodzieży.

Wszystkie zajęcia plastyczne były poprzedzone warsztatem literackim prowadzonym przez pedagog i tłumaczkę literatury węgierskiej na język polski oraz autorkę scenariuszy zajęć – Martę Gedeon.

Szkoła lllyés Gyula Gimnázium zorganizowała zajęcia w klubie artystycznym Bab ter – w Budaörs. Warsztat literacki oparty na “Kwiecie Paproci” był połączony z dwoma różnymi zajęciami plastycznymi prowadzonymi przez profesjonalnych artystów-plastyków. Jedną z wykonanych prac jest 5-metrowy plakat.

W szkole podstawowej Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola odbyła się lekcja dotycząca baśni i snucia opowieści. Ta najmłodsza grupa uczniów okazała się bardzo aktywna i responsywna, pomimo wczesnej godziny porannej. 

W Ogólnokrajowej Szkole Polskiej w Budapeszcie odbyły się zajęcia w języku polskim. Podczas zajęć dzieci omówiły różnice między podaniami, baśniami a legendami; zapoznały się z historią Warsa i Sawy oraz toruńskich pierników, a także zabawiły we wspólne zbiorowe układanie baśni o złotowłosym psie i trzech siostrach-księżniczkach. 

Pani Marta Gedeon, Samorząd Mniejszości Polskiej w Szeged, Ambasada RP w Budapeszcie oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie przekazali książki i upominki dla szkół i uczniów. 

Wszystkie trzy szkoły zadeklarowały chęć współpracy przy kolejnych projektach. Biblioteki szkolne wyraziły zainteresowanie albumem Polsko-węgierska ​czytanka historyczna / Lengyel-magyar történelmi olvasókönyv oraz książką Ez Polska.

Wybrane zdjęcia z warsztatów można obejrzeć tutaj

Ponadto w kilkunastu szkołach w Polsce i na Węgrzech odbyły się podobne lekcje prowadzone przez miejscowych nauczycieli.

Patronem festiwalu był Instytut Książki.