Aktualności

31.08.2018

Warsztaty Instytutu Książki dla przyszłych drużynowych

Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży wymaga zaangażowania i współpracy nie tylko rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy, ale również wszystkich tych osób i organizacji, które z młodymi ludźmi pracują na co dzień. To właśnie wychowawcy, animatorzy i trenerzy – często będący autorytetami dla swoich podopiecznych – mają istotny wpływ na ich przyszły światopogląd, w tym również na stosunek do książek. Kierując się tym przekonaniem, Instytut Książki we współpracy z Okręgiem Małopolskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotował warsztaty dotyczące wykorzystania literatury w pracy harcerskiej.

Warsztaty odbyły się w ramach tegorocznych kursów instruktorskich, których celem jest przygotowanie młodych ludzi, harcerek i harcerzy, do prowadzenia gromad zuchów, drużyn harcerskich i wędrowniczych. W dwóch spotkaniach warsztatowych, które odbyły się w drugiej połowie sierpnia, uczestniczyło łącznie niemal sześćdziesięcioro osób.

Pierwsza część warsztatów była poświęcona korzyściom, jakie wynikają z systematycznego czytania. Zadaniem uczestników podzielonych na kilkuosobowe zespoły było przygotowanie planu pracy obozu harcerskiego z wykorzystaniem fabuły bądź motywów przewodnich ulubionych lektur. Efektem pracy były dziesiątki pomysłów na zabawy, gry terenowe, gawędy i dyskusje, które byłyby związane z literaturą. Uczestnicy zastanawiali się również nad tym, jak można zachęcić podopiecznych do sięgania po książkę w trakcie obozu. W drugiej części warsztatów pracownicy Instytutu Książki prezentowali zarówno klasyczne, jak i współczesne książki dla dzieci i młodzieży, które można wykorzystać w trakcie harcerskich zbiórek i obozów. Egzemplarze omawianych tytułów wypełniły wojskowe skrzynie, dzięki temu każdy z uczestników warsztatów mógł zabrać choć jedną książkę ze sobą.  

Projekt ma charakter pilotażowy. Mamy nadzieję, że zainicjowane w Małopolsce działania staną się pierwszym krokiem na drodze ku długofalowej współpracy między Instytutem Książki a organizacjami harcerskimi, wspierając promocję czytelnictwa wśród młodzieży.