Aktualności

25.01.2022

Warsztaty dla bibliotekarzy i moderatorów DKK w Zielonej Górze

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Dyskusyjne Kluby Książki zapraszają bibliotekarzy i moderatorów dziecięcych/młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki na warsztaty:

Jak mówić o książkach, aby młodzi nas słuchali?
 Warsztaty: wprowadzenie do booktalkingu
 z drem Michałem Zającem,
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

16 lutego 2022, g. 9.30-15.00
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
sala wykładowa im. Grzegorza Chmielewskiego, II piętro

Zajęcia będą dotyczyły przede wszystkim pracy bibliotekarskiej ze starszymi dziećmi/młodszą młodzieżą (9-13 r.ż.), głównie z tzw. czytelnikami opornymi, młodymi ludźmi, którzy NIE CHCĄ czytać.

W PIERWSZEJ części zajęć zostanie zaprezentowana problematyka czytelnictwa opornego – uwarunkowania i przyczyny  i główne założenie pracy bibliotekarskiej z takimi młodymi osobami. W dalszej części zajęć zaprezentowane zostaną zasady realizowania booktalkingu (lub jak czasami się tę formę nazywa „gawęd o książkach"). Prowadzący odpowie na pytania: Jakie książki wybierać do takich zajęć? Jakie zastosować kryteria wyboru? Jak się do zajęć przygotować? Jak prowadzić takie spotkania: mowa ciała, gestykulacja, prezentowanie okładek, operowanie głosem, kontakt z uczestnikami. Ta część zajęć zostanie zakończona krótkim przeglądem źródeł informacji o książkach i o zainteresowaniach czytelniczych młodych ludzi. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane przykładowe „gawędy" - ilustrujące część teoretyczną.

W DRUGIEJ części warsztatów wszyscy uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować własny „booktalking" (z możliwością konsultacji z prowadzącym), a następnie dokonać prezentacji. Każda prezentacja będzie dyskutowana przez uczestników.