Aktualności

13.05.2019

Warszawskie Kolegium Tłumaczy już działa! Oleś Herasym w radiowej Trójce

Oleś Herasym, znakomity tłumacz z języka polskiego na ukraiński, który przekładał m.in. utwory Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Vincenza i księdza Józefa Tishnera, był pierwszym gościem warszawskiego oddziału Kolegium Tłumaczy. – To zaczarowane miejsce – powiedział w audycji „Do południa” w radiowej Trójce.

Bardzo jestem wdzięczny za możliwość goszczenia w mieszkaniu Tadeusza Konwickiego. Uważam, że rezydencja ta ma wielką przyszłość i będzie bardzo popularna wśród tłumaczy na całym świecie. To jest wspaniała inwestycja Instytutu Książki

– napisał Herasym po przenosinach do krakowskiego oddziału Kolegium.

„Pobyt w mieszkaniu wielkiego pisarza zachęca także do uważniejszego przyjrzenia się do jego twórczości, a nawet do zabrania się do przekładu jego dzieł. Było to dla mnie bardzo udany czas i bardzo pożyteczny dla mojej pracy translatorskiej pobyt” – dodał.

Kolegium Tłumaczy to program rezydencjalny dla tłumaczy literatury polskiej, realizowany od 2006 roku przez Instytut Książki. Każdego roku gościmy w Krakowie tłumaczy, którym oferujemy warunki do spokojnej pracy nad przekładami, bibliotecznych poszukiwań czy spotkań z autorami i ekspertami. W latach 2006 – 2018 gościliśmy 104 tłumaczy z 37 krajów (Albania, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Izrael, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, Kuba, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy).

Mieszkanie, w którym Tadeusz Konwicki mieszkał od 1956 r. do śmierci w 2015 r., zostało kupione i odrestaurowane w ubiegłym roku przez Instytut Książki ze środków MKiDN.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy z Herasymem w Trójce: https://www.polskieradio.pl/9/1364/Artykul/2306765,Mieszkanie-pisarza-Tadeusz-Konwickiego-oddane-tlumaczom