Aktualności

fot. wabrzezno.naszemiasto.pl
21.05.2018

Wąbrzeźno ma nową bibliotekę

Otwierają się kolejne biblioteki publiczne budowane dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek”. Na dwie edycje tego programu (2010-2015 i 2016-2020), którego instytucją zarządzającą z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Książki, przeznaczono łącznie 300 mln złotych. Za te środki powstanie lub zostanie zmodernizowanych łącznie blisko pół tysiąca obiektów bibliotecznych w całej Polsce.

W miniony piątek odbyło się otwarcie nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczystość została połączona z obchodami 70-lecia placówki, a także wieńczyła trwający od maja Rok Biblioteki i Czytelnictwa w mieście. Budowę obiektu, którego koszt wyniósł ponad 4 miliony złotych, umożliwiła dwumilionowa dotacja otrzymana z Instytutu Książki. Przyznano ją w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Pozostałe fundusze pochodziły ze środków własnych miasta.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 736,06 m kw. Dzięki przestronnemu wnętrzu i nowoczesnemu wyposażeniu (m. in. w urządzenia multimedialne, klimatyzację i windę) biblioteka spełnia wymagania stawiane obecnie tego typu placówkom. To umożliwi jej pełnienie funkcji centrum czytelniczo-kulturalnego, którego oferta jest skierowana zarówno do mieszkańców miasta, jak i powiatu. Na parterze znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych oraz czytelnia. Dużym atutem placówki jest połączona z nimi sala konferencyjna. Piętro zostało przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Umiejscowiono tam także pracownię biblioteczną oraz gabinet dyrektora. W piwnicy urządzono magazyny biblioteczne. Szklany front budynku oraz okno dachowe na piętrze zapewni dopływ światła dziennego. Natomiast w sprzyjającej aurze czytelnicy będą mogli oddawać się lekturze, siedząc przy stolikach znajdujących się na dwóch tarasach – na parterze i piętrze.

Nowa siedziba pozwoli na jeszcze atrakcyjniejszą i bardziej efektywną realizację szeregu projektów, jakie od wielu lat skutecznie propaguje wąbrzeska książnica. Najmłodsi mogą rozwijać swoje pasje w Bibliotecznej Akademii Malucha, której celem jest rozbudzanie nawyków czytelniczych. Dorośli uczestniczą w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki oraz organizowanych we współpracy z Instytutem Książki wieczorach autorskich współczesnych pisarzy. Jednym z priorytetów biblioteki jest także zachęcanie do aktywności twórczej osób niepełnosprawnych. Ogłaszany co roku powiatowy konkurs pn. „WYPRAWY LITERACKIE – O ZŁOTY KAŁAMARZ” cieszy się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem. W planach książnicy znajduje się również integrowanie oraz aktywizowanie dojrzałych czytelników i zorganizowanie przy współpracy z działającym w Wąbrzeźnie Uniwersytetem Trzeciego Wieku warsztatów kreatywnego pisania (pamiętników, wspomnień itp.). Nowa siedziba daje też możliwość pełniejszego wyeksponowania zbiorów regionaliów i przygotowywania wystaw tematycznych.

Jak zauważa Aleksandra Kurek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie: - Budowa biblioteki jest w naszym mieście drugą tak znaczącą inwestycją w rozwój kultury od roku 1965, kiedy to powstał Wąbrzeski Dom Kultury. Trudno tego nie docenić i należy podkreślić istotną rolę, jaką odegra nowa placówka w życiu mieszkańców miasta oraz powiatu.

Z Wąbrzeźna Karol Alichnowicz