Aktualności

01.03.2019

W Zielonej Górze wręczono Lubuskie Wawrzyny za 2018 r.

Lubuskie Wawrzyny za 2018 rok, czyli prestiżowe w skali regionu wyróżnienia przyznawane za publikacje w kategoriach: literatura, nauka i dziennikarstwo, wręczono w czwartek podczas gali w bibliotece wojewódzkiej w Zielonej Górze.

Lubuski Wawrzyn Literacki w kategorii „poezja” został przyznany Michałowi Banaszakowi za tomik Miejsca, natomiast w kategorii „proza” nagrodę otrzymała Halina Grochowska za książkę pt. Poprawiny.

Nagrodę promującą literaturę naukową - czyli Lubuski Wawrzyn Naukowy otrzymali Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro i Leszek Jerzak za publikację pt. Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej.

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski otrzymał Dariusz Chajewski z „Gazety Lubuskiej”. Jury nagrodziło jego wybrane artykuły prasowe.

„Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki. Przede wszystkim zachwyca różnorodność tematyczna. Wśród nominowanych pozycji mieliśmy m.in. atlas ornitologiczny, literaturę dla dzieci, ale też kryminał, nie wspominając o materiałach dziennikarskich” - powiedziała PAP kier. Działu Promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze Dorota Kaczmarek.

Dodała, że z okazji 25. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego organizatorzy powrócili do podziału na dwie kategorie: poezję i prozę.

„Dzięki temu otrzymaliśmy dużo zgłoszeń zarówno tomików wierszy, jak i książek prozatorskich” - zaznaczyła Kaczmarek.

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody finansowe oraz srebrne pióra żarskiej artystki Anety Pabjańskiej-Moskwy. Wieczór uświetnił występ Jolanty Duszeńko-Lachowicz, altowiolistki, solistki Filharmonii Zielonogórskiej.

Ideą Wawrzynów Literackich jest promocja i docenienie osiągnięć autorów mieszkających na terenie woj. lubuskiego, związanych z nim lub dawnymi województwami zielonogórskim i gorzowskim, ale także autorów książek spoza regionu wydanych w lubuskich oficynach.

Z kolei w przypadku nagród naukowych i dziennikarskich prace biorące udział w konkursie tematycznie muszą być związane z Ziemia Lubuską. Jak zaznaczyła Kaczmarek, konkurs ma zasięg regionalny i jest adresowany przede wszystkim do lubuskich środowisk literackich, dziennikarskich i naukowych, a także do Lubuszan zainteresowanych wartościową literaturą piękną, publicystyką, literaturą naukową i popularnonaukową o tematyce regionalnej.

Historia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego sięga 1994 roku Pomysłodawcą nagrody był zielonogórski oddział Związku Literatów Polskich. Do 2005 roku przyznawano dwie nagrody - w dziedzinie prozy i poezji; z czasem podział ten przestał istnieć, by powrócić w tym roku.

Wawrzyn Naukowy jest przyznawany od 2006 roku, a w 2014 roku po raz pierwszy wręczono Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Wszystkie nagrody przyznawane są za rok poprzedni.

Do konkursów na Wawrzyny za 2018 roku, we wszystkich trzech kategoriach zgłoszono łącznie 82 prace.

Organizatorami konkursu są: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

[źródło: PAP, Marcin Rynkiewicz]