Aktualności

22.08.2018

W Jarzębiej Łące w budynku dawnego dworca PKP powstanie biblioteka

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 390 150,00 zł na poprawę warunków lokalowych filii bibliotecznej w Jarzębiej Łące w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Pozyskany od PKP budynek dworca kolejowego w Jarzębiej Łące uzyska nową funkcję – będzie się tam mieściła filia Biblioteki Publicznej w Tłuszczu. Istniejący od lat dwudziestych XX wieku budynek przejdzie całkowitą modernizację. Wymienione zostaną dach, elewacje, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczna i sanitarna, centralne ogrzewanie i wentylacja. Dzięki przebudowie budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zachowane zostaną jednak elementy dworca kolejowego (m.in. rozkład jazdy i pewne elementy poczekalni). Połączenie nowej funkcji użytkowej z dawnym budynkiem dworca pozwoli utrwalić jego znaczenie historyczne.

Bardzo się cieszę, że udało się uzyskać kolejne dofinansowanie, dzięki któremu budynek w Jarzębiej Łące odzyska blask. Dzięki podjętym staraniom udało mi się doprowadzić do przejęcia budynku, który stał się majątkiem gminy, a uchwałą Rady Miejskiej przekazać go na filię Biblioteki Publicznej. Sołtys Włodzimierz Romański ma wiele pomysłów na aktywizację mieszkańców, a stworzenie warunków lokalowych pozwoli mieszkańcom na wykorzystanie ogromnego potencjału

– powiedział burmistrz Paweł Bednarczyk.

Całkowita wartość projektu to 520 200,00 zł. Termin realizacji przewidziano na lata 2019-2020.

[źródło: fakty-wwl.pl]