Aktualności

06.08.2020

W Anglii ukaże się album poświęcony sztuce Młodej Polski

W listopadzie w Londynie, nakładem oficyny Lund Humphries, ukaże się album „Young Poland: The Arts and Crafts Movement, 1890-1918”, który przygotowała dwójka redaktorów: Julia Griffin i Andrzej Szczerski. Publikacja zapowiadać będzie wielką wystawę młodopolskiej sztuki w William Morris Gallery, zaplanowaną na jesień 2021 roku.

Ta przełomowa książka, ukazująca niezwykłe dokonania przedstawicieli polskiego modernizmu w latach 1890-1918, stanowi połączenie pionierskich badań i pięknych obrazów. Młoda Polska stawiała na połączenie sztuk pięknych z użytkowymi, za czym kryło się pragnienie ustanowienia odrębnego stylu narodowego w czasach politycznej niepewności. Wartości patriotyczne wyrażane były przez ówczesnych artystów za pomocą zróżnicowanego języka wizualnego napędzanego tożsamością narodową, ale także wykraczającego poza granice Polski w kierunku Europy Zachodniej oraz wpływów impresjonizmu, ekspresjonizmu, symbolizmu, secesji, a dodatkowo ukazującego podobieństwa z brytyjskim ruchem sztuki i rzemiosła.

Malarstwo Młodej Polski jest przedmiotem dyskusji na arenie międzynarodowej, ale sztuka dekoracyjna i architektura tego okresu nie zyskały jeszcze szerokiego rozgłosu. W książce tej po raz pierwszy zostaną omówione znaczące osiągnięcia artystów użytkowych tego ruchu, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Zostaną tu nakreślone ideologiczne, stylistyczne i formalne powiązania młodopolskiego ruchu z brytyjskim ruchem sztuki i rzemiosła oraz wizją Ruskina i Morrisa, przy jednoczesnym uwidocznieniu młodopolskiego zespolenienia sztuk pięknych i dekoracyjnych.

Książkę przygotowali Julia Griffin (z domu Dudkiewicz), historyczka sztuki i kuratorka specjalizującą się w Ruchu Sztuki i Rzemiosła oraz malarstwie wiktoriańskim, oraz Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.