Aktualności

fot. Tomasz Chmielewski

Dziś odbyło się otwarcie nowej siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego, która od teraz będzie znana jako Bibliostacja Pobiedziska. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu projektu w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” na kwotę ponad 1 miliona złotych.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby biblioteki w Pobiedziskach odbyło się o godzinie 11:00. W uroczystości – obok władz lokalnych i dyrektor biblioteki Małgorzaty Halber – uczestniczyło wielu znakomitych gości. Przemówili m.in. Jadwiga Emilewicz, pełniąca funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, znany historyk prof. Waldemar Łazuga, a także dwójka pisarzy: Emilia Kiereś i Marcin Mortka. W otwarciu Bibliostacji Pobiedziska uczestniczył także dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

„Z zewnątrz – zabytkowe, pamiętające przeszłość mury dworca. Wewnątrz – nowoczesna biblioteka, która przyjazną atmosferą zachęca do odwiedzin, a przy tym oferuje użytkownikom moc atrakcji. Wśród nich – oczywiście bogatych zbiorów – znajdziemy także dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców zajęcia edukacyjne i kulturalne, a także efektowne dodatki, takie jak studio nagrań. Słowem: mamy do czynienia z biblioteką na miarę XXI wieku” – napisał Dariusz Jaworski w napisanym na tę okazję liście gratulacyjnym.

Liczące 425 m2 wnętrze budynku zabytkowego dworca kolejowego w Pobiedziskach zostało wynajęte Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego na mocy umowy zawartej ze spółką PKP Nieruchomości. Następnie, dzięki wspólnemu działaniu władz samorządowych i dyrektor Biblioteki, zabezpieczono fundusze z gminnego budżetu i złożono wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”. W 2022 roku wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu można było zrealizować inwestycję o wartości przekraczającej 1,7 miliona złotych, z czego ponad 1 milion złotych przekazano bibliotece w Pobiedziskach w ramach „Infrastruktury bibliotek”. 

Projekt adaptacji zabytkowego dworca na potrzeby siedziby głównej biblioteki powstał w pracowni Piotra Drojeckiego. Następnie – po konsultacjach z mieszkańcami, współpracy z firmą Future Labs i pracownią architektoniczną Biedermann-Wide – projekt otrzymał swój ostateczny kształt. 

W nowej wersji siedziba główna biblioteki w Pobiedziskach posiada wypożyczalnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytelnię, multimedialną scenę z trybuną, przestrzeń przeznaczoną dla dzieci z rodzicami, strefę seniora, strefę Wi-Fi, stanowiska komputerowe z dostępem do drukarki, a także specjalną salę warsztatowa i „Laboratorium przyszłości” ze studiem nagrań. Przed Bibliostacją Pobiedziska stanie także dostępny przez całą dobę książkomat. Biblioteka została także wyposażona w windę oraz pętle indukcyjną dla niedosłyszących, co zwiększy jej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Ważnym elementem wystroju biblioteki jest także odniesienie się do dziejów Ziemi Pobiedziskiej. W przestrzeni biblioteki pojawiły się grafiki z wizerunkami ważnych osobistości związanych z Pobiedziskami oraz gabloty z artefaktami.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia Tomasza Chmielewskiego wykonane podczas uroczystego otwarcia Bibliostacji Pobiedziska.