Aktualności

27.07.2022

Ukazał się nowy numer „Toposu” – pierwszy wydany nakładem Instytutu Książki

Ukazał się nowy, pierwszy w tym roku numer pisma literackiego „Topos”. To zarazem pierwszy numer magazynu wydany przez Instytut Książki. Znalazł się w nim m.in. nigdy dotąd niepublikowany esej Tymoteusza Karpowicza „Sir Galahad w polskim kontuszu”. Do magazynu dołączony jest tomik poetycki „Ostatni lot Filomeli” Pauliny Subocz-Białek.

W kwietniu Instytut Książki przejął od Towarzystwa Przyjaciół Sopotu wydawanie „Toposu”, czyli jednego z najbardziej zasłużonych czasopism literackich w Polsce. Redaktorem naczelnym pisma pozostał jego twórca Krzysztof Kuczkowski. Najnowszy, 182. numer magazynu jest zarazem pierwszym wydanym już pod egidą Instytutu. 

W spisie treści najnowszego numeru „Toposu” zwraca uwagę przede wszystkim nigdy dotąd niepublikowany esej Tymoteusza Karpowicza „Sir Galahad w polskim kontuszu”, w którym wybitny polski poeta lingwistyczny pochylił się nad twórczością Cypriana Kamila Norwida i podjął próbę umiejscowienia jego wyjątkowej twórczości na mapie światowego romantyzmu. Drugim głównym bohaterem numeru jest Józef Łobodowski – redakcja zaprezentowała czytelnikom wybór pogadanek radiowych znanego poety, a także esej o nim, który przygotowała Jadwiga Clea Moreno-Szypowska. Poza tym oczywiście wiersze, m.in. Wiesława Musiałowskiego, Józefa Kurylaka, Mirosława Dzienia, Jadwigi Nowak i Andrzeja Szuby.

Do numeru dołączony jest debiutancki tom poetycki Pauliny Subocz-Białek pt. „Ostatni lot Filomeli”. Jego autorka znana jest także jako literaturoznawczyni, krytyczka literacka i historyka literatury. Dotąd publikowała na łamach „Arcanów”, „Metafory”, „New Books from Poland”, „Nowych Książek”, „Nowego Napisu”, „Rocznika Komparatystycznego”, „Toposu” oraz „Twórczości”.

Najnowszy numer pisma można kupić tutaj. Jednocześnie informujemy, że możliwe jest zamówienie prenumeraty „Toposu” na ten rok (3 numery w cenie 69 zł z bezpłatną wysyłką).

O czasopiśmie

„Topos” został założony w 1993 roku przez Krzysztofa Kuczkowskiego, który kieruje nim do dziś. Jak twierdzi jego redaktor naczelny, ambicją pisma było i jest tworzenie środowiska poetów i pisarzy opierających twórczość artystyczną na wartościach, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno–Dobro–Prawda”. Do Rady Programowej „Toposu” zostali zaproszeni m.in. prof. Krzysztof Dybciak, Zbigniew Chojnowski, Wojciech Kudyba, Wojciech Ligęza, Jarosław Ławski, a wieloletnim i niezapomnianym mentorem czasopisma był śp. Tomasz Burek. Wśród autorów publikujących w piśmie są lub byli m.in. Zygmunt Kubiak, o. Jacek Salij, ks. prof. Jan Sochoń, ks. prof. Jerzy Szymik, prof. prof. Kazimierz Nowosielski, Zofia Zarębianka, a także Antoni Libera, Jan Polkowski, Wojciech Kass i Przemysław Dakowicz. Od 2022 roku wydawcą czasopisma jest Instytut Książki.

„Topos” 1/2022 – spis treści:

SZARE KARTKI
KS. JERZY SZYMIK
Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Glossy (2) / 4
POEZJA
WIESŁAW MUSIAŁOWSKI, Prawo łaski / 7
JÓZEF KURYLAK, San; Na brzegu; Lato; Świerszcze; Cmentarz Główny w Przemyślu (druga wersja); Sny – łzy / 8
MACIEJ TEODOR KOCIUBA, Artur; Homo viator VII (Pociągiem za gwiazdą, Bagaż) / 26
MIROSŁAW DZIEŃ, Śpiewaj Miriam / 56
UTE PFEIFFER, Anioły w styczniu; Postanowienie; Airport Munich (tłum. P. W. LORKOWSKI) / 66
JADWIGA NOWAK, ***Z ciszy i ciała czas; Wiatr; Piosenka o końcu świata / 76
KATARZYNA KUROCZKA, mój przodek; wszystko i nic /78
ADAM MAJEWSKI, Klucz; Wspinanie; Ład jest w ciszy / 94
ANDRZEJ SZUBA, Postscriptum DCCXCVII; Postscriptum DCCXCVIII; Postscriptum DCCXCIX; Postscriptum DCCC; Postscriptum DCCCI; Postscriptum DCCCII; Postscriptum DCCCIII; Postscriptum DCCCIV; Postscriptum DCCCV; Postscriptum DCCCVI; Postscriptum DCCCVII / 102
ESEJE / SZKICE / ANEKSY KRYTYCZNE / PRZYCZYNKI
TYMOTEUSZ KARPOWICZ, Sir Galahad w polskim kontuszu / 14
JADWIGA CLEA MORENO-SZYPOWSKA, Wschód – Zachód: na szlakach Wilka Stepowego z Madrytu / 29
JÓZEF ŁOBODOWSKI, Pogadanki krajowe: Nowy etap naszej pracy z dnia 3.05.1953 roku; Problemy narodowościowe z dnia 21.08.1956 roku; Stosunek kraj – emigracja z dnia 29.09.1956 roku; Amerykańskie oświadczenie z dnia 23.10.1956 roku / 43
KS. JAN SOCHOŃ, W drodze do Itaki / 58
MICHAŁ PIĘTNIEWICZ, Uwagi o wierszu Metafizyka Bolesława Leśmiana / 68
DOROTA HECK, „W dziedzinie interpretacji osiągnął mistrzostwo”. Rzecz o Kazimierzu Nowosielskim / 97
KAMIL K. PILICHIEWICZ. Zaczyn poezji? O Ręce piszącej Wojciecha Kassa / 105
TOMASZ PYZIK, „A ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności”. O antologii północ / media nox / 118
WOJCIECH KALISZEWSKI, W porze dojrzewania zbóż i oliwek / 123
PROZA / DZIENNIKI / WSPOMNIENIA
WOJCIECH KASS, Notes (51) / 80
MAREK STOKOWSKI, Oblężenie [Fragment powieści Święty Leonard z Pól] / 127
WŁODZIMIERZ ANTKOWIAK, Zielone skały / 136
WALDEMAR ŻYSZKIEWICZ, Cena dojrzewania / 164
RECENZJE
TOMASZ PYZIK, Nieoczywistość spełniona (A. Grabowski, Co myślą wiersze) / 142
PIOTR WIKTOR LORKOWSKI, Nie tylko ta jedna zima (J. Jakubowski, Bardzo długa zima) / 143
BOGDAN KNOP, Poranienie (W. Słapczuk, Ten sam kurz drogi (Powieść drogi) / 145
BARTOSZ SUWIŃSKI, Apoftegmaty Ojców Athoskich według Alaina Durela (A. Durel, Mądrość mnichów z góry Athos) / 147
MIROSŁAW R. KANIECKI, Podwójny ścieg (M. Tomczak, Amiel. Życie; Ostatnie fastrygi. Irit Amiel w rozmowie z Agnieszką Piśkiewicz-Bornstein) / 149
TOMASZ MISIEWICZ, Jadąc, czyli biuro podróży TRIADA (E. Rylski, Jadąc) / 150
JADWIGA NOWAK, Manichejczyk. Heretyk. Ukrainiec. Pijak (A. Popiel, Nowosielski. Byt (nie)subtelny) / 151
PAWEŁ MAJCHERCZYK, Górska jasność i przejrzystość (G. Tomicki, Konie Apokalipsy) / 152
JAN JASTRZĘBSKI, Dotykanie czasu, doznawanie ziemi (Wiersze od Augustowa w wyborze Zbigniew Fałtynowicza) / 153
KATARZYNA KUROCZKA, Obecność nieobecności (L.M. Jakób, Ćwiczenia z nieobecności) / 155
JAN BELCIK, Nowe oblicza prozy (R. Madejowski, Jeszcze inne opowiadania) / 156
OGRÓD DEBIUTÓW
PIOTR WIKTOR LORKOWSKI (M. Baczyńska, Pióra dzikich; B. Łach, Psalmiki; A. Tarnowska, Uliczanka (159–163)
SZTUKA
KAZIMIERZ NOWOSIELSKI, Formy czyste i prawdziwe. O sztuce Sławomira Grabowego / 171
MUZYKA
ADAM GRZYBOWSKI, Pamięci Wojciecha Młynarskiego. Śladami pewnej Ballady… / 176
LISTY
MARIUSZ SOLECKI, List otwarty do Szczepana Twardocha / 188
POŻEGNANIA
KRZYSZTOF KUCZKOWSKI, Ci, którzy odeszli… / 190
KRÓTKO
KLAUDIA KORCZAK, KRZYSZTOF KUCZKOWSKI, Rok Norwida. Wiersz+Obraz po raz szósty; OLGA KRZYŻYŃSKA, 80-lecie Profesora Stanisława Radwańskiego / 193
BIBLIOGRAFIA
„Topos” 2021. Bibliografia osobowa i rzeczowa / 197
WYDAWNICTWA NADESŁANE /