Aktualności

20.04.2021

„Ucieczki” Urszuli Kozioł po francusku

We Francji ukazało się właśnie tłumaczenie zbioru poezji Urszulu Kozioł Ucieczki. Autorem przekładu i wprowadzenia jest Isabelle Macor.

Książka Exodes – jak brzmi tytuł francuskiego przekładu – wyszła nakładem paryskiej oficyny Lanskine w autorskiej serii polskiej poezji autorstwa Isabelle Macor z okładką autorstwa polskiej poetki i artystki Bianki Rolando.

Ucieczki to przedostatni zbiór jednej z najwybitniejszych poetek polskich. Zbiór niesie nie mniejszy ładunek emocji niż liryki z nominowanego do Nike tomu Klangor. Poezja jest dla Urszuli Kozioł narzędziem, którym poetka wnikliwie bada osamotnienie po śmierci męża, ból odchodzenia i traumę starości — roztargnienie, zapominanie, zdziwienie „znikaniem”.

Dramaturgicznym środkiem ciężkości tomu jest wstrząsający poemat Ucieczki, w którym mrok traumy wojennych wygnańców okrywa dzieje ludzkości od antyku przez II wojnę światową aż po współczesne tragedie rozgrywające się u wybrzeży Europy.

Zbiór ukazał się przy wsparciu francuskiego Centre national du livre (Narodowe Centrum Książki).

Macor współpracuje z kilkoma wydawcami (m.in. Grèges, Caractères, Noir sur Blanc), ale od 5 lat wydaje regularnie swoje przekłady polskiej poezji współczesnej w wydawnictwie LansKine, w którym tworzy autorską serię naszej poezji. Ukazały się w niej zbiory Ewy Lipskiej (Pogłos - Droga Pani Schubert;  Miłość, droga Pani SchubertCzytnik linii papilarnych); zbiór Jakuba Kornhausera Drożdżownia i Hologramy Ewy Sonnenberg.