Aktualności

01.03.2023

Trzecia animacja z cyklu NPRCz 2.0, ukazującego współczesne oblicza bibliotek

Opublikowano trzecią i ostatnią z animacji będących częścią najnowszego pakietu promocyjnego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wszystkie trzy filmy prezentują biblioteki nie tylko jako miejsca pełne książek, ale także nowoczesne centra dostępu do kultury i wiedzy oraz lokalne ośrodki życia społecznego.

Wszystkie trzy animacje łączy wspólne hasło: „Biblioteka to miejsce spotkań – ludzi, idei, myśli, doświadczeń, szeroko pojętej kultury. Sprawdź, jak wiele możesz zrobić w swojej lokalnej bibliotece!”.

Animacje są premierowo publikowane na profilach NPRCz 2.0 w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej nprcz.pl przez trzy kolejne środy, począwszy od 15 lutego. Trzeci film został obublikowany dziś i można go zobaczyć poniżej:

Animacje są elementem kampanii społecznej NPRCz 2.0 mającej na celu popularyzowanie czytelnictwa i bibliotek jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) – przestrzeni w znaczący sposób przyczyniającej się do zwiększania dostępu do kultury i uczestnictwa w niej przedstawicieli lokalnych społeczności. NPRCz 2.0 dąży do tego, by polskie biblioteki stały się miejscami inspirujących spotkań i rozmów z pisarzami i innymi twórcami kultury, ale także pokazów filmowych, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, a nawet warsztatów poświęconych wielu różnym dziedzinom kultury. Jednocześnie – co oczywiste – biblioteki wciąż mają być miejscami spotkań z książką. Powinny jednak iść z duchem czasu, udostępniając nie tylko tradycyjne, papierowe książki, ale także książki w formatach cyfrowych, konsole do gier, gry, płyty DVD czy inne materiały multimedialne.

Opublikowane na stronie internetowej NPRCz 2.0 filmy mogą być bezpłatnie wykorzystane przez pracowników bibliotek publicznych i szkolnych jako element uzupełniający ich dotychczasowe działania, takie jak np. lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjne czy pokazy filmowe.

Animacje w ramach NPRCz 2.0 przygotowała Magda Arażny (magdarysuje.pl).