Aktualności

28.07.2020

Trwają konsultacje społeczne dot. cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego

22 czerwca Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe dla sektora dziedzictwa kulturowego. Wszystkie zainteresowane strony mogą zabrać głos ws. Zalecenia Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

Celem konsultacji jest zaproponowanie bardziej odpowiedniego instrumentu politycznego wspierającego cyfrową transformację dziedzictwa kulturowego.
Zebrane opinie zostaną uwzględnione w możliwej rewizji Zalecenia KE z 2011 r.

Postęp technologiczny otwiera nowe możliwości digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego w celu zachowania, konserwacji, restauracji, badań oraz zapewnienia szerszego dostępu online i ich wykorzystania przez różne sektory i obywateli.

Tragiczny pożar w katedrze Notre Dame w Paryżu z 2019 r. pokazał znaczenie digitalizacji i ochrony kultury, m.in. modelowania 3D budynków, zabytków i innych miejsc dziedzictwa. W tym roku pandemia koronawirusa i wprowadzony przez państwa członkowskie obowiązek dystansu społecznego uwidoczniła praktyczną potrzebę udostępniania dziedzictwa kulturowego i zalety korzystania z narzędzi cyfrowych.

W konsultacjach mogą wziąć udział obywatele, administracja publiczna, instytucje dziedzictwa kulturowego, organizacje i sieci międzynarodowe, firmy, organizacje badawcze i środowiska akademickie.

Konsultacje potrwają do 14 września 2020 r.

Strona internetowa konsultacji.