Aktualności

17.10.2018

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda zostanie wręczona w dwóch kategoriach: za przekład dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatów poznamy 11-13 kwietnia 2019 r. podczas Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w Tłumaczeniu”.

Do Nagrody należy zgłaszać kandydatów, których przekład dzieła (książki lub cyklu) został opublikowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. Natomiast w kategorii za całokształt twórczości nie ma ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji. Swoje propozycje mogą nadsyłać wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze, członkowie Kapituły Nagrody.

Zgłoszenia do Nagrody należy nadsyłać na adres: Instytut Kultury Miejskiej, 80-830 Gdańsk, Długi Targ 39/40 z dopiskiem „Nagroda za Twórczość Translatorską”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 roku (data stempla pocztowego). Lista tłumaczy nominowanych do Nagrody w kategorii za przekład jednego dzieła ogłoszona zostanie w lutym 2019 r.

[źródło: wirtualnywydawca.pl]