Aktualności

logotypy IK i MKiDN
15.01.2018

Trwa nabór wniosków do programów MKiDN

Jako instytucja zarządzająca programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
• Promocja czytelnictwa
• Partnerstwo dla książki
• Czasopisma
przypominamy, że trwa nabór wniosków do tych programów.

Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Ważne:
1. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 15 stycznia 2018 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych. 
2. Informacja o błędach przesyłana jest na wskazany we wniosku adres e-mail.
3. W przypadku wnioskodawców, którzy nie używają podpisu kwalifikowanego warunkiem otrzymania informacji, o której mowa w pkt 2, jest faktyczne dostarczenie do instytucji zarządzającej Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w pkt 1.

-----

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.
 

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
 

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

-----

Równocześnie MKiDN informuje, że o dofinansowanie publikacji książkowych należy ubiegać się w programie Literatura, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

-----

Pełny wykaz programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tutaj.